BIEŻĄCE INFORMACJE i OGŁOSZENIA


 Godziny konsultacji pracowników Katedry Prawa Wyznaniowego podane są TUTAJ 


 

PT. Studenci Prawa oraz Administracji

biorący udział w ćwiczeniach z prawa wyznaniowego w semestrze zimowym 2016/2017

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, od godz. 10.30. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu.

 

P.T. Studenci kierunku PRAWO

Informacja dotycząca egzaminu z prawa wyznaniowego:
Egzamin odbędzie się formie pisemnej 3 lutego br., od godz. 10.00, w trzech salach z podziałem na grupy ćwiczeniowe:
- sala C-101 grupy 1, 2, 10, 11, 12
- sala C-103 grupy 3, 9
- sala CTW 102 grupy 4, 5, 6, 7, 8
Wpis do indeksu - 7 lutego, od godz. 13.00 (sala C-701)
Egzamin poprawkowy - 14 lutego od godz. 10.00. Forma zostanie ustalona podana po egzaminie pisemnym.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017, godz. 15:24 - Marta Ordon