BIEŻĄCE INFORMACJE i OGŁOSZENIA


 Godziny konsultacji pracowników Katedry Prawa Wyznaniowego podane są TUTAJ 


Osoby, które w ciągu semestru nie zdobyły wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, od godz. 17.30. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu. W skład komisji wchodzą pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego i prowadzący zajęcia z tego przedmiotu.

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018, godz. 11:48 - Marta Ordon