BIEŻĄCE INFORMACJE i OGŁOSZENIA


 Godziny konsultacji pracowników Katedry Prawa Wyznaniowego podane są TUTAJ 


 

PT. Studenci Prawa oraz Administracji

biorący udział w ćwiczeniach z prawa wyznaniowego w semestrze zimowym 2016/2017

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, od godz. 10.30. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu.

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2016, godz. 19:36 - Marta Ordon