Studia I i II stopnia

 

Wzory podań:

 

IOS.doc

IOS.odt

 

Harmonogram_zajec IOS.doc 

Harmonogram_zajec IOS.odt

 

Urlop_dziekanski.doc 

Urlop_dziekanski.odt

 

Usprawiedliwienie_nieobecnosci.doc 

Usprawiedliwienie_nieobecnosci.odt

 

Wpis_warunkowy.doc 

Wpis_warunkowy.odt

 

Powtarzanie_przedmiotu.doc 

Powtarzanie_przedmiotu.odt

 

Powtarzanie_semestru.doc 

Powtarzanie_semestru.odt

 

wznowienie_studiow.doc

wznowienie_studiow.odt

 

Wpisy_dziekanskie.doc 

Wpisy_dziekanskie.odt

 

Podanie o dopuszczenie do obrony.doc

Podanie o dopuszczenie do obrony.odt

 

Przedluzenie_terminu_zlozenia_pracy_dyplomowej.doc

Przedluzenie_terminu_zlozenia_pracy_dyplomowej.odt

 

Wniosek_o_udostepnienie_materialow_AK.doc 

Wniosek_o_udostepnienie_materialow_AK.odt

 

Wniosek_o_zgode_na_zajecia_spoza_planu_studiow.odt

Wniosek_o_zgode_na_zajecia_spoza_planu_studiow.doc

 

Informacje dotyczące dyplomowania:

 

RECENZJA_PRACY_DYPLOMOWEJ.doc Uwaga: recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta (wydruk dwustronny). 

 

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe 2016-2017

 

Instytut Architektury Krajobrazu

 

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe 2017-2018

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe 2016-2017

Wytyczne_do_prac_inz_i_mgr_IAK.pdf

Regulamin egzaminu mgr AK 2016

Regulamin egzaminu inz AK 2016

Regulamin egzaminu inz GP 2016

Regulamin egzaminu mgr GP 2016

 

 

Instytut Matematyki i Informatyki

INF_I_-_pytania_na_egzamin_dyplomowy.doc

INF_II_-_pytania_na_egzamin_dyplomowy.doc

MAT_I_-_pytania_na_egzamin_dyplomowy.doc

MAT_II_-pytania_na_egzamin_dyplomowy.doc

Regulamin_dyplomowania_IMiI.doc

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 12:56 - Anna Położyńska