Studia I i II stopnia

 

Wzory podań:

 

IOS.doc

IOS.odt

 

Harmonogram_zajec IOS.doc 

Harmonogram_zajec IOS.odt

 

Urlop_dziekanski.doc 

Urlop_dziekanski.odt

 

Usprawiedliwienie_nieobecnosci.doc 

Usprawiedliwienie_nieobecnosci.odt

 

Wpis_warunkowy.doc 

Wpis_warunkowy.odt

 

Powtarzanie_przedmiotu.doc 

Powtarzanie_przedmiotu.odt

 

Powtarzanie_semestru.doc 

Powtarzanie_semestru.odt

 

wznowienie_studiow.doc

wznowienie_studiow.odt

 

Wpisy_dziekanskie.doc 

Wpisy_dziekanskie.odt

 

Podanie o dopuszczenie do obrony.doc

Podanie o dopuszczenie do obrony.odt

 

Przedluzenie_terminu_zlozenia_pracy_dyplomowej.doc

Przedluzenie_terminu_zlozenia_pracy_dyplomowej.odt

 

Wniosek_o_udostepnienie_materialow_AK.doc 

Wniosek_o_udostepnienie_materialow_AK.odt

 

Wniosek_o_zgode_na_zajecia_spoza_planu_studiow.odt

Wniosek_o_zgode_na_zajecia_spoza_planu_studiow.doc

 

 

Zajęcia terenowe IAK 2017/2018

 

Harmonogram zajęć terenowych 2017/2018

 

 

Informacje dotyczące PRAKTYK:

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Deklaracja przyjęcia na praktyki (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF)

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki (DOC)

 

 

Informacje dotyczące DYPLOMOWANIA:

 

 

Zasady dyplomowania na KUL

Zmiana zasad dyplomowania z dnia 19.04.2018 r.

 

RECENZJA_PRACY_DYPLOMOWEJ.doc Uwaga: recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta (wydruk dwustronny). 

 

Zarządzenie ROP-0101-100/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Wzór strony tytułowej

 

Zał. 9 wzór recenzji pracy dyplomowej_2018

 

Składanie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej przez e-KUL

 

Sposób badania oryginalności prac dyplomowych na KUL

 

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe

 

 

Instytut Matematyki i Informatyki

 

Regulamin dyplomowania w Instytucie Matematyki i Informatyki

 

Tezy egzaminacyjne na egzaminy dyplomowe:

Informatyka I stopnia

Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim

Informatyka II stopnia

Matematyka I stopnia

 

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 13:43 - Ewa Pajdowska