Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2015

Zmiany obejmują:

 

1. W związku z ilością napływających zgłoszeń zmuszeni jesteśmy skrócić czas wystąpień do maksymalnie 15 min.

 

2. Ustalona została opłata konferencyjna w wysokości 30 zł/wystąpienie oraz 15zł/poster od osoby.

  • W opłacie tej mieszczą się koszty organizacyjne, barek kawowy oraz publikacja skryptów wystąpień i posterów na stronie internetowej Koła Naukowego Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Dane do przelewu: KLIKNIJ

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przedłużony do 14.03.2015r.

 

 

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 21:04 - Magdalena Pietnoczko