Promocje dla szkół

  • Formuła "W pakiecie taniej": koszt uczestnictwa jednego ucznia szkoły podstawowej w całym 3-godzinnym bloku zajęć jest tylko o 2 zł większy niż cena jednej godziny (godzinny wykład kosztuje 5 zł, zaś 3-godzinny blok tylko 7 zł);
  • nauczyciele i dorośli opiekunowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.

Dane do przelewu

Numer konta bankowego  KUL: 59124023821111000039262147

Adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tytuł wpłaty (zawsze należy podać wg poniższego wzoru):
"UNIWERSYTET OTWARTY; nazwa szkoły; rodzaj zajęć; data zajęć (np. Uniwersytet Otwarty, SP xyz, pakiet szkolny, 25.04.2016r.)