Projekt „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej” - studia podyplomowe realizowany jest przez Katolicki Uniwersytet Lubelskie Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 15.02.2012 r. - 15.02.2013 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:  Wzrost kompetencji i podwyższenie kwalifikacji kadry kierowniczej administracji publicznej

W ramach projektu oferujemy bezpłatne studia podyplomowe w wymiarze 240 godz. (2 semestry).

 

Zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień:
- Administracji publicznej, postępowania administracyjnego,

- prawa urzędniczego i prawa pracy,

- prawa zamówień publicznych,

- finansów publicznych,

- prawa pomocy społecznej,

- zarządzania zasobami ludzkimi,

- Public Relations w administracji publicznej oraz protokołu dyplomatycznego,

- ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

- zarządzania projektami europejskimi w administracji publicznej,

- instytucji i administracji w Unii Europejskiej

- etyki w administracji i kultury pracy.

Dodatkowo słuchacze będą mieli bezpłatnie zapewnione: wyżywienie, zwrot kosztów podróży, materiały dydaktyczne, noclegi.

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2012, godz. 17:26 - Piotr Pokorny