Biuletyn internetowy Człowiek – Rodzina – Prawo został utworzony na podstawie uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia internetowego Biuletynu Człowiek – Rodzina – Prawo (712/II/5).

 


 

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2012 roku (sygn. akt I Ns. Rej. Pr. 16/12) wpisano internetowy Biuletyn Człowiek – Rodzina – Prawo do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1222.

 


 

W dniu 17 maja 2012 roku tytuł Człowiek - Rodzina - Prawo zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2299 - 0283.

 


 

Od dnia 1 stycznia 2013 roku Biuletyn internetowy Człowiek - Rodzina - Prawo jest czasopismem recenzowanym. 

 


Od dnia 1 lipca 2014 roku decyzją Rady Naukowej i Redaktora Naczelnego Biuletyn Człowiek – Rodzina –Prawo będzie wydawany cztery razy w roku w następujących datach: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2014, godz. 12:17 - Andrzej Dzięga