Dział Gospodarki Mieniem wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu KUL.

Do zakresu działań Działu Gospodarki Mieniem należy m.in. prowadzenie ewidencji składników majątku Uczelni, prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją; prowadzenie kompleksowej obsługi transportu na Uczelni w zakresie transportu osób i mienia; planowanie, organizowanie oraz realizacja zakupów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

W strukturze Działu Gospodarki Mieniem w Sekcji Zaopatrzenia funkcjonuje Magazyn administracyjno-biurowy. 

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 10:49 - Agnieszka Ogorzałek