Transfer idei
Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii

Miejscem konferencji będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Oczekujemy, że problemy z zarysowanych powyżej obszarów badawczych zostaną podjęte przez autorów referatów. Przewidujemy krótkie 30-35 minutowe wystąpienia połączone z krótką 10-15 minutową dyskusją po każdym referacie. Oddzielnie planujemy dyskusję panelową, której tematem będą współczesne wersje lamarkizmu i darwinizmu.

Tematy wraz z abstraktami referatów prosimy nadsyłać na adres kronos[at]kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br. Zawiadomienia o zaakceptowaniu przez Komitet Programowy Sympozjum przedstawionych propozycji zostaną rozesłane do 31 maja. Ostateczne wersje referatów (w wersji elektronicznej) powinny zostać dostarczone do 30 września br. Nadesłane teksty zostaną opublikowane w monografii, będącej kolejnym tomem serii Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, pod tytułem Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania monografii. Opłatę należy przelać na konto, którego numer znajduje się na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 30 czerwca br.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2009, godz. 17:05 - Andrzej Zykubek