Uprzejmie informujemy, że wszelkie dokumenty konieczne do rozpoczęcia stażu należy dostarczyć PRZED jego rozpoczęciem. W przypadku osób, które dostarczają dokumenty PO podpisaniu aneksu – przesuwana będzie data rozpoczęcia stażu.

 

Uzupełnioną listę obecności na stażu proszę przesłać do 26 dnia każdego miesiąca na adres e–mail: stazeprawo@kul.pl"

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 08:35 - Piotr Siemaszko