W związku z planami uruchomienia w II Katedrze Prawa Cywilnego KUL studiów doktoranckich zaocznych (odpłatnych) z zakresu prawa cywilnego, w obszarach prawa spółdzielczego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prowadzonych przez dr hab. P. Zakrzewskiego, prof. KUL, ogłasza się nabór kandydatów.

 

 

Kandydat powinien złożyć w formie elektronicznej (PDF) do dnia 29 sierpnia 2014 r., do godz. 18.00, na adres: piotz111@interia.pl, następujące dokumenty:

 

1. Pracę magisterską.

2. Informacje i dokumenty poświadczające znajomość języków obcych.

3. Informację o działalności naukowej w trakcie studiów oraz inne dokumenty o osiągnięciach kandydata

4. Następujące informacje: imię i nazwisko oraz rok rozpoczęcia i ukończenia studiów, średnia ocen ze studiów, wraz ze zgodą na przetwarzanie ww. danych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

5. Esej na następujący temat "Dlaczego i po co pisze się doktorat?"

 

 

Osoby przyjęte na studia doktoranckie zostaną poinformowane mailowo po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie może się zakończyć bez wyłonienia studentów studiów doktoranckich.

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 11:23 - Andrzej Rąpała