ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Kierunek odpowiada na potrzeby cudzoziemców anglojęzycznych, którzy chcą kształcić się w Polsce na kierunku informatyka.
 
 

  Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
od roku akademickiego 2016/17

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki.

W przypadku studiów w języku angielskim od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku informatyka odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:57 - Magdalena Kargol