Wejdź na wyższy poziom wiedzy!

 

 

Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych.


W trakcie studiów przekazywana jest także wiedza z zakresu matematyki, algorytmiki, sztucznej inteligencji, modelowania systemów informatycznych. Studenci przygotowywani są do samodzielnego podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również do pracy grupowej przy realizacji większych projektów informatycznych. Podczas kształcenia brane są pod uwagę najnowsze osiągnięcia naukowe oraz technologie z dziedziny informatyki z jakimi student może zetknąć się w pracy zawodowej po studiach. Zwraca się uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studenci wykonują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy, którą znajdą absolwenci w różnych gałęziach sektora IT.

 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku informatyka i na studiach podyplomowych.

 

CO POZA STUDIOWANIEM?

Koło Naukowe Informatyków KUL:

 • Lubelskie Dni Informatyki - największa konferencja o tematyce IT we wschodniej Polsce. Gromadzi fascynatów informatyki zarówno ze środowisk studenckich jak i komercyjnych.
 • IT Academic Day - całodniowe spotkania technologiczne organizowane 1-2 razy w roku. Świetna okazja do poznania nowych technologii i zdobycia ciekawych doświadczeń.
 • Konkurs Matematyczny - coroczny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami organizowany dla lubelskich licealistów.

 

Absolwent dysponuje wiedzą ogólnoinformatyczną oraz wiedzą profesjonalną w zakresie studiowanej specjalności. Zdobył również niezbędną w informatyce wiedzę matematyczną, elementy wiedzy humanistycznej oraz zapoznał się z technologiami informacyjnymi. Zrealizował następujące bloki zajęć: programowanie, konstrukcja i analiza algorytmów, bazy danych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, abstrakcyjne struktury danych, architektura komputerów oraz inżynieria oprogramowania.

 

Absolwent:

 • zna doskonale możliwości oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 • umie biegle stosować nowoczesne narzędzia informatyczne,
 • potrafi pracować w zespole,
 • projektuje, tworzy, implementuje i efektywnie eksploatuje systemy informatyczne,
 • posiada podstawy do dalszego stałego, samodzielnego rozwoju zawodowego, a w szczególności do podjęcia studiów II stopnia,
 • swobodnie posługuje się językiem angielskim, zwłaszcza przy korzystaniu ze specjalistycznej dokumentacji technicznej i baz wiedzy.

 

Absolwent znajdzie zatrudnienie jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu pracę zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również na współpracę interdyscyplinarną ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę.

 

Absolwent specjalności „Programowanie i przetwarzanie informacji” posiada wiedzę z zakresu ochrony danych i kryptografii, teorii grafów i sieci, złożonych metod algorytmizacji. Zna w stopniu zaawansowanym język SQL, konstruuje relacyjne bazy danych dla typowych zastosowań, potrafi administrować systemami bazodanowymi. Zna PHP, korzysta z wzorców projektowych, potrafi pisać skrypty i tworzyć aplikacje internetowe w wybranym frameworku.

 

Absolwent specjalności „Grafika komputerowa” posiada wiedzę z zakresu matematycznych podstaw grafiki komputerowej, metod i algorytmów grafiki komputerowej, komputerowej analizy obrazów, animacji komputerowych i grafiki internetowej. Swobodnie posługuje się pakietami oprogramowania graficznego oraz narzędziami do obróbki dwuwymiarowych i trójwymiarowych animacji.

 

Absolwent specjalności „Administrowanie sieciami komputerowymi” posiada wiedzę z zakresu routingu statycznego i dynamicznego, sieci przełączanych, radiowych i rozległych oraz znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieciowego, dobrania i skonfigurowania odpowiedniego protokołu routingu do architektury sieci, konfiguracji przełączników stosując VLANy, VTP i STP, konfiguracji punktów dostępowych i klienta sieci bezprzewodowej, umie skonfigurować sieci rozległe przy użyciu protokołów Frame Relay i PPP, stosować listy dostępu ACL, konfigurować NAT i DHCP, zabezpieczyć sieć i zarządzać bezpieczną siecią komputerową.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • tworzenia aplikacji desktopowych, webowych oraz na platformy mobilne (C++, Java, C#)
 • sztucznej inteligencji
 • systemów operacyjnych i sieci komputerowych (CISCO)

Zawody:

 • programista JAVA, PHP
 • wdrożeniowiec
 • projektant szkoleń e-learningowych
 • administrator bezpieczeństwa danych
 • analityk systemowy

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:14 - Ewa Kula