Główne zadania Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL:

- wsparcie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL  w organizacji szeregu imprez, głównie o charakterze naukowym, takich jak: konferencje, panele dyskusyjne;

- współorganizacja szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach dla licealistów;

 

Organizacja Olimpiady Wiedzy o Mediach

- organizacja własnych inicjatyw studenckich nie tylko o charakterze naukowym, ale także rozrywkowym, kulturalnym i charytatywnym, takich jak: noce filmowe, Studenckie Spotkania Komunikacji, Aklaud Młodych, zbiórki dla potrzebujących;

 

Koło naukowe wraz z wolontariatem na rzecz dzieci w parafii Trójcy Przenajświętszej na Felinie

- wsparcie działań promocyjnych Instytutu w postaci warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

- organizacja spotkań z przedstawicielami mediów p.t. "Zawód dziennikarz" za znanymi dziennikarzami zarówno z mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dariusz Kotlarz, ks. Marek Gancarczyk, Hirek Wrona, Beata Tadla.

 

Spotkanie z Beatą Tadlą- dziennikarką TVN 

 

Spotkanie z Hirkiem Wroną- dziennikarzem muzycznym

 

Opiekun: dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 13:56 - Małgorzata Sławek-Czochra