inauguracja 8.12.1918

 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w gmachu lubelskiego seminarium diecezjalnego (8 XII 1918 r.)

 

 

dziedziniec KUL (1931 r.)

Dziedziniec KUL w 1931 r. (fot. ze zbiorów NAC)