- 23 październik 2008r. – opieka merytoryczna i przeprowadzenie w Zespole Szkół w Chodlu „Powiatowego Konkursu Herbertowskiego”.

- 15 maja 2009r. – udział w obradach jury konkursu translatorskiego Probatio Pennae, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2009, godz. 12:20 - Jacek Hnidiuk