Inne formy szkoleń i dokształcania się, nieaktywne formy uczestnictwa w konferencjach:
• konferencja nt. "Dziecko w telefonie zaufania", Sopot 5 -6.03.1994;
• Międzynarodowy Kongres Rodziny "Rodzina nadzieją jutra" Warszawa 14-17. 04.1994;
• Forum Młodych, Częstochowa 18.04.1994, wykład nt. "Psychoprofilaktyka AIDS. Mity i rzeczywistość";
• Trening twórczości organizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Częstochowie (30 godzin, zaświadczenie z dn. 20.06. 1994, Częstochowa)
• udział w sesji nt. "Profilaktyka w placówkach oświatowych", Częstochowa 22-24.11.1994;
• udział w międzynarodowym sympozjum "Lęki współczesnego człowieka", Częstochowa 14-16. 09. 1995;
• udział w Międzynarodowym Kongresie “O godność macierzyństwa” Warszawa 6 – 7. 06.1998;
• ukończenie kursu kwalifikacyjnego Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie „Wychowanie do życia w rodzinie”, uzyskanie ministerialnych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” (ukończenie Lublin 19. 04. 2000),
• warsztaty organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie „Bez ryzyka - program profilaktyczno – wychowawczy” (20 godzin, ukończenie Lublin 14.05. 2000),
• wykład „Przyczyny, objawy i skutki wychowawcze postmodernizmu” wygłoszony w ramach wykładów monograficznych Studium Pedagogicznego prowadzonego przez Ośrodek Psychologiczny im. Natalii Han - Ilgiewicz, Lublin 17.12. 2000,
• wykład wygłoszony dla uczestników wymiany międzynarodowej nt. „Wartość nauki jako jeden z elementów składających się na jakość kształcenia zawodowego” w Compenditur w Braga 18.04.2002, (Portugalia),
• wykład publiczny nt. „Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Wymagania i realia zawodowe.” wygłoszony na spotkaniu jubileuszowym z okazji 25.lecia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, 18.12.2002. Chełm,
• uczestnictwo w szkoleniu na temat „Wypalenie zawodowe u nauczycieli” organizowanym przez Ośrodek Pedagogiczny im. św. Królowej Jadwigi oraz Katedrę Psychologii Wychowawczej i rodziny (Lublin 4-5.10.2002),
• uczestnictwo w szkoleniu na temat „Przemoc w szkole” organizowanym przez Ośrodek Pedagogiczny im. św. Królowej Jadwigi oraz Katedrę Psychologii Wychowawczej i rodziny (Lublin 3-4.10.2003),
• uczestnictwo w szkoleniu na temat „Rekonstrukcja rodziny” organizowanym przez PTP oraz KUL (Lublin 29-30.04.2003),
• zorganizowanie sesji interakcyjnej pt. Festiwal Gier i Zabaw Dziecięcych, dotyczącej zastosowania gier i zabaw w nauczaniu języków obcych (NKJO w Chełmie, 4.03.2003), wygłoszenie wykładu pt. „Zastosowanie gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu języków obcych”,
• przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli pt. „Wypalenie zawodowe nauczyciela. Objawy i profilaktyka” zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz NKJO w Chełmie (11.04.2003),
• szkolenie na temat „Wychowanie do wierności” 26-27 marca 2004, organizowane przez Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL i Ośrodek Pedagogiczny im.Św.Królowej Jadwigi.
• szkolenie na temat „Wychowanie do życzliwości” 21-22 października 2005, organizowane przez Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL i Ośrodek Pedagogiczny im.Św.Królowej Jadwigi.
• Szkolenie nt. Przesłanie miłości w nauczaniu Papieża Jana Pawła II 13-14 maja 2005 organizowane przez Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL i Ośrodek Pedagogiczny im.Św.Królowej Jadwigi.
• szkolenie podyplomowe organizowane przez Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL ze znajomości metody Rorschacha (30 godzin) październik 2004 - czerwiec 2005.
• Warsztat słownikowy „Pearson Education Longan” 29.listopada 2005.
• Podyplomowy cykl szkoleń prowadzenia kursów przedmałżeńskich zorganizowany przez Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL i Duszpasterstwo Akademickie KUL (120 godzin), luty – czerwiec 2006,
• uczestnictwo szkoleniowe w konferencji na temat: Przywiązanie: od teorii do praktyki. Kraków 20-22.10.2006, organizowanej przez PTP (Sekcja Psychoterapii) i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Sekcja Psychoterapii Rodzin),
• udział w konferencji „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” organizowanej przez Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej 24.03.2009, Chełm.
• Uczestnictwo w Warsztatach nt. Stresu Traumatycznego „pomoc po traumie – nowe kierunki w teorii i praktyce” Warszawa 18-19.09.2009. Organizator Polskie Towarzystwo Badan nad Stresem Traumatycznym, Wydział Psychologii UW.
• Kurs i warsztaty statystyczne programu Statistica Lublin, KUL 13.02. 2007,
• Kurs języka angielskiego na poziomie CEF B1 KUL, rok akademicki 2009/2010,
• Szkolenia z zakresu sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Pt. „Sztuka negocjacji: jak zawrzeć korzystne umowy na prowadzenie badań?” w ramach projektu „Nowoczesne technologie ITC w upowszechnianiu osiągnięć nauki” Lublin, KUL 26-27.09.2009.

 

Autor: Elżbieta Trubiłowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 23:42 - Elżbieta Trubiłowicz