I. Cyprian Norwid, Kolebka-pieśni, Lublin 1990.

 

 

 

 

 

II. Bibliografia interpretacji wierszy Norwida, oprac. A. Cedro, J. Fert, Lublin  1995.

 

 

 

 

 

III. Marian Jeżowski, Słownik rymów Cypriana Norwida, Lublin 1998.

 

 

 

 

 

 

IV. Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida, oprac. A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert przy współudziale M. Busia i J. Leociaka, Lublin 2001.

 

 

 

 

 

V. Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida, oprac. W. Toruń przy współudziale     M. Busia, P. Chlebowskiego, J. Gotfryda, Lublin-Rzym 2007.

 

 

 

 

 

VI. Zbigniew Zaniewicki, Rzecz o "Quidam" Cypriana Norwida, Lublin-Rzym 2007.

 

 

 

 

 

VII. Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, pod red.    P. Chlebowskiego, W. Torunia, E. Żwirkowskiej, E. Chlebowskiej, Lublin 2008.

 

 

 

 

 

VIII. Piotr Chlebowski, Romantyczna silva rerum. O Norwidowym "Albumie Orbis", Lublin 2009.

 

 

 

 

 

 

IX. Piotr Chlebowski, Bibliografia interpretacji dramatów Cypriana Norwida, Lublin 2011.

 

 

 

 

 

 

X. Łukasz Niewczas, Bibliografia prozy artystycznej Cypriana Norwida, Lublin 2011.

 

 

 

 

 

XI. Włodzimierz Toruń, Norwid o niepodległej, Lublin 2013.

 

 

 

 

 

XII. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła, red. E. i P. Chlebowscy przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2015

 

 

 

 

 

 

XIII. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. wraz z Edytą Chlebowską,

Lublin 2017, ss. 186.

 

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 13:20 - Łukasz Niewczas