Inne publikacje

Autor

Rok wydania

 Tytuł publikacji

Słowa-klucze

Guzowski, K., Gocko, J., Niewiadomska, I.

(2002-2009)

Współredakcja na obszar Polski międzynarodowego czasopisma personalistycznego „Prospecttiva Persona” Uniwersytet Teramo, Włochy.

 

Hermans H. J. M., Hermans-Jansen E.

(2000)

Tworzenie znaczeń w psychoterapii (przekł. P. Oleś). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Autonarracja, Wartościowanie, Hermans

Popielski, K.

(1981)

Vorwort von K. Popielski. W: E. Lukas, Auch dein Leiden hat Sinn (s.11-12). Herder Freiburg - Basel – Wien.

 

Popielski, K.(red.) (1982)

Zdrowie psychiczne Nr 1-2, PTHP (Rok XXIII).

 

Przybyłko K.

(1981)

Przemówienie wygłoszone na pogrzebie Sp. Dr Edmunda Leszczuka. Biuletyn Informacyjny KUL, 1.

Edmund_Leszczuk

wspomnienia

Przybyłko K.

(1989)

Ks. prof. zw. dr hab. Józef Pastuszka (1897-1989) Przemówienie wygłoszone podczas mszy św. pogrzebowej w Katedrze Sandomierskiej, Sandomierz. Kronika Diecezji Sandomierskiej.

Józef_Pastuszka

wspomnienia

Przybyłko K.

(1999)

Ksiądz profesor Stanisław Grzybek 1915-1998. Przemówienie na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1, 81-82.

Stanisław_Grzybek wspomnienia

Przybyłko K.

(2004)

Z dziejów tajnego nauczania w Lipnicy Murowanej podczas okupacji niemieckiej (1939-1945) część II. Wiadomości Lipnickie, 12.

tajne_nauczanie Lipnica_Murowana okupacja_niemiecka

Przybyłko K.

(2005)

O. Szymon Krzemiński- reformat- OFM (1886-1960). Działalność duszpasterska, organizatorska, wychowawcza i społeczna. Wiadomości Lipnickie, 17.

Szymon_Krzemiński

Przybyłko K.

(2007)

Święty Szymon z Lipnicy na tle epoki. Wiadomości Lipnickie, 23.

Szymon_z_Lipnicy

Przybyłko K.

(2006)

Wspomnienie - Bolesław Traczewski - nauczyciel, kierownik szkoły w Lipnicy Murowanej 1932-1950 i kierownik szkoły w Łazach koło Bochni 1950-1967. Wiadomości Lipnickie, 20.

Bolesław_Traczewski

Przybyłko K.

(2005)

Świadectwo o Urszuli Ledóchowskiej. W: M. Chmielewski, Z. Zdybicka, M. Ziółkowska (red.), Polka w Europie- Św. Urszula Ledóchowska. Materiały z sesji naukowej (KUL. 21-22. V. 2004). Lublin 2005.

Urszula_Ledóchowska

Sękowski, A.(red.)

(1998)

Zeszyt tematyczny „Psychologia zdolności”. Przegląd Psychologiczny, T. 41, 1 / 2, ss. 135.

 

Toeplitz-Winiewska, M., Sękowski A.(red.)

(2008).

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ksiega Jubileuszowa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa.

 

Sękowski, A. (red.)

(1999-2009)

Przegląd Psychologiczny, T. 42 – 52.

 

Sękowski, A.

(2007)

Laudacja. W: Józef Kozielecki Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (ss. 17-26).

 

Sękowski A.

(2008)

Laudacja na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Profesorowi dr hab. Józefowi Kozieleckiemu. Przegląd Psychologiczny, T. 51, 1, 19-24.

 

Otrębski, W., Sękowski, A., Wiącek, G.

(2001)

Spis publikacji Ks. Prof. dr hab. Witkowskiego. Roczniki Psychologiczne, T. 3, 25-33.

 

Sękowski, A.

(2009)

Otwarcie konferencji Media w wychowania chrześcijańskim. W: A. Rynio (red.). Wywiad z Dziekanem WNS prof. dr hab. Andrzejem Sękowskim. Coś Nowego. Lublin: Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej KUL, listopad 2009, ss. 9-10.

 

Kulik, A.

(2000)

Przemoc w rodzinie: definicje i rodzaje przemocy, zakres i formy przemocy w rodzinie, skutki przemocy. Artykuł opracowany na zamówienie Departamentu Spraw Rodziny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ss.19.

 

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:18 - Łukasz Cięgotura