Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy instrukcję  rozliczania się z dokumentów stażowych.

  1. Każdy student, który rozpoczyna staż zobowiązany jest około tygodnia przed rozpoczęciem stażu uzupełnić dokumenty do zgłoszenia do ubezpieczenia i dostarczyć je do Biura Projektu. Dokumenty dostępne są również w biurze.
  2. W miejscach stażowych muszą wisieć plakaty z oznaczeniem unijnym, w najbliższym czasie porozsyłamy je do Jednostek Przyjmujących. Proszę zadbać, aby wisiały w miejscu odbywania stażu w widocznym miejscu. Plakat sprawdzany jest w trakcie kontroli.
  3. Stażysta do 26 dnia każdego miesiąca przesyła skan listy obecności na e-mail: stazeadmin@kul.pl.

UWAGA! Za ostatni miesiąc stażu nie wysyłacie Państwo skanów, dokumenty trzeba jak najszybciej rozliczyć w Biurze Projektu. Wypłata za ostatni miesiąc stażu jest dopiero po rozliczeniu się ze wszystkich dokumentów.

  1. Na koniec stażu zobowiązani są Państwo do dostarczenia poniższych dokumentów:

- listę obecności i dziennik stażowy-do pobrania,

- ankietę końcową-do pobrania,

- zaświadczenie o odbyciu stażu-do pobrania,

- raport końcowy-do pobrania,

- opinie/referencje - na wzorze Jednostki Przyjmującej.

 

Proszę pamiętać o dokładnym wypełnianiu dzienniczka. Dziennik ma być spójny z listami obecności, dlatego też proszę o regularne wypełnianie. Błędnie wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane.

  1. W zależności od wybranego etatu zobowiązani są Państwo do wyrobienia 120h lub 168h miesięcznie. Łącznie w trakcie stażu musicie odbyć Państwo 360h lub 504h. Liczba godzin będzie weryfikowana. Brak jakiejkolwiek godziny skutkuje niekwalifikowalnością stażu. Proszę o tym pamiętać. W przypadku Państwa choroby (po okazaniu zwolnienia lekarskiego), która uniemożliwi wyrobienie odpowiedniej liczby godzin, prosimy o wcześniejszą informację. Wtedy zrobimy aneks wydłużający staż, tak abyście mogli Państwo zrealizować staż w całości. Proszę pamiętać, że staż nie jest umową o pracę i nie należy się Państwu urlop.
  2. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Zespołem administracyjnym.
Autor: Marlena Struś
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2017, godz. 12:15 - Marlena Struś