Instrukcje postępowania w sytuacjach miejscowego zagrożenia na podstawie zarządzenia ROP-0101-53/16 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w obiektach KUL:

 

 • instrukcja ogólna postępowania po ogłoszeniu ewakuacji - zalacznik_nr_2
 • instrukcja ogólna postępowania na wypadek pożaru - zalacznik_nr_3
 • instrukcja ogólna postępowania - wypadek z udziałem ludzi - zalacznik_nr_4
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - zalacznik_nr_5
 • instrukcja postępowania na wypadek włamania do obiektu - zalacznik_nr_6
 • instrukcja postępowania na wypadek awarii - zalacznik_nr_7
 • instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego - zalacznik_nr_8
 • instrukcja ogólna postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia - zalacznik_nr_9
 • instrukcja ogólna postępowania w związku z bezpośrednim zagrożeniem atakiem terrorystycznym związanym z zajęciem obiektu lub przetrzymywaniem zakładników - zalacznik_nr_10
 • instrukcja ogólna postępowania w przypadku awarii instalacji gazowej - zalacznik_nr_11
 • instrukcja ogólna postępowania w przypadku skażeń biologicznych lub chemicznych - zalacznik_nr_12
 • instrukcja ogólna postępowania na wypadek epidemii lub ostrej choroby zakaźnej - zalacznik_nr_13
 • instrukcja ogólna postępowania na wypadek katastrofy budowlanej - zalacznik_nr_14
 • informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - zalacznik_nr_20
Autor: Iwona Roman
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017, godz. 12:13 - Leszek Wojtowicz