Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania i rozliczania się z dokumentów stażowych.

 

  • Każdy student, który rozpoczyna staż zobowiązany jest około tygodnia przed rozpoczęciem stażu uzupełnić dokumenty do zgłoszenia do ubezpieczenia i dostarczyć je do Biura Projektu. Dokumenty dostępne są również w biurze.
  • W miejscach stażowych muszą wisieć plakaty z oznaczeniem unijnym, w najbliższym czasie porozsyłamy je do Jednostek Przyjmujących. Proszę zadbać, aby wisiały w miejscu odbywania stażu w widocznym miejscu. Plakat sprawdzany jest w trakcie kontroli.
  • Po każdym przepracowanym miesiącu stażu, stażysta przesyła skan listy obecności wraz z uzupełnionym dziennikiem stażowym.

UWAGA! Za ostatni miesiąc stażu nie wysyłacie Państwo skanów, dokumenty trzeba jak najszybciej rozliczyć w Biurze Projektu. Wypłata za ostatni miesiąc stażu następuje dopiero po rozliczeniu się ze wszystkich dokumentów.Do listy obecności i dziennika stażowego należy wpisać tylko dni odbywania stażu.

 

  • Miesiące odbywania stażu zostały określone w umowie (aneksie), tzn. jeśli dana osoba odbywa staż w okresie od 19.09 do 19.12, w wymiarze 168 h/m-c, to znaczy, że w pierwszym miesiącu odbywania stażu, tj. 19.09-18.10 ma przepracować 168 h, w drugim m-cu odbywania stażu, tj. 19.10-18.11 ma przepracować 168 h i w trzecim m-cu odbywania stażu, tj. 19.11-19.12 ma przepracować 168 h.
  • W ciągu tygodnia nie można wykazać więcej niż 40 godzin pracy.
  • W dokumentacji stażowej nie może być żadnych skreśleń, ani śladów używania korektora.
  • Podpis opiekuna musi znaleźć się przy każdym wykazanym dniu stażu.
  • Na koniec stażu zobowiązani są Państwo do dostarczenia poniższych dokumentów:

- listę obecności i dziennik stażowy;

- ankietę końcową;

- zaświadczenie o odbyciu stażu;

- raport końcowy;

- opinie/referencje - na wzorze Jednostki Przyjmującej.

 

Proszę pamiętać o dokładnym wypełnianiu dzienniczka. Dziennik ma być spójny z listami obecności, dlatego też proszę o regularne wypełnianie. Błędnie wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane.

 

  • W przypadku Państwa choroby (po okazaniu zwolnienia lekarskiego), która uniemożliwi wyrobienie odpowiedniej liczby godzin, prosimy o wcześniejszą informację. Wtedy przygotowany zostanie aneks wydłużający staż, tak aby mogli Państwo zrealizować staż w całości. Proszę pamiętać, że staż nie jest umową o pracę i nie należy się Państwu urlop.
  • W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Zespołem administracyjnym.
Autor: Kamil Augustyniak
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2017, godz. 09:35 - Kamil Augustyniak