Umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie została podpisana 18 maja 2015 r. Współpraca stron obejmuje m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, rozwój wspólnych prac eksperymentalnych i teoretycznych, oraz budowanie współpracy w postaci wymiany informacji, konsultacji i wzajemnej promocji.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 08:44 - Emil Zięba