30 września 2014 r. pomiędzy pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie  a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II – Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych została podpisana umowa dotycząca współpracy przy realizacji zadania badawczego IAE PAN „Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii”.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 09:03 - Emil Zięba