14 grudnia 2012 r. reprezentujący KUL prof. ks. dr hab. Andrzej Derdziuk oraz dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku podpisali umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dokument dotyczy warunków współpracy naukowo-badawczej między jednostkami, m.in. prowadzenia wspólnych badań naukowych, korzystania z aparatury będącej na wyposażeniu jednostek, wspólnego uczestnictwa w projektach oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015, godz. 12:42 - Emil Zięba