Instytut Europeistyki został powołany do istnienia w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dniem 1 października 2009 roku. Jego utworzenie poprzedziło uruchomienie w roku akademickim 2008/2009 nowego kierunku studiów: europeistyka. Od roku akademickiego 2011/2012 Instytut prowadzi również dwa anglojęzyczne programy studów (Bachelor of Arts in European Studies oraz Master of Arts in European Studies). Zajęcia dla studentów prowadzone są w nowoczesnym budynku dydaktycznym w centrum Lublina zwanym Collegium Iuridicum, gdzie tradycyjne sale byłej Szkoły Lubelskiej zostały przystosowane do potrzeb multimedialnego przekazu wiedzy.

 

Obecnie w skład Instytutu Europeistyki wchodzą 3 katedry: Katedra Prawa Unii Europeiskiej, Katedra Nauk o Polityce oraz Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013, godz. 10:43 - Marta Ordon