PARP.04._Informacje_o_bazie.doc

Filmy o nas

Filmy o nas

Instytut Filologii Klasycznej

Aktualnie struktura Instytutu Filologii Klasycznej opiera się na 4 autonomicznych naukowo katedrach, samodzielni pracownicy tworzą Radę Naukową Instytutu, jednostką zaś kieruje i pracę katedr koordynuje Dyrektor Instytutu.

Dyrektor
: ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
Sekretarz: mgr Jolanta Majewska

 

grupowe_ifk_1.10.2007_1_400

Kadra Instytutu na dziedzińcu KUL (1.10.2007)

Instytut Filologii Klasycznej realizuje profil studiów humanistycznych z zakresu filologii klasycznej. Przedmiotem badań jest więc język i literatura grecka oraz rzymska, jak również cała kultura materialna i duchowa, która stanowi środowisko i zaplecze tych dwóch literatur. W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Instytutu znajduje się również piśmiennictwo i kultura wczesnochrześcijańska, a także twórczość polskich i węgierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. Najogólniej rzecz ujmując, Instytut zajmuje się badaniem i recepcją kultury klasycznej, która stała się fundamentem całej współczesnej cywilizacji europejskiej. W związku z tym w Instytucie prowadzone są badania obejmujące swym zakresem następujące obszary badawcze:
  • antyczna literatura grecka (epos grecki, starożytny dramat grecki, grecka literatura filozoficzna, poetyka i retoryka starożytna, starożytne przyrodoznawstwo, druga sofistyka),
  • literatura rzymska (poezja okresu augustowskiego, historiografia rzymska),
  • łacińska literatura średniowieczna i nowożytna (renesans, barok),
  • literatura starochrześcijańska (literatura Nowego Testamentu oraz pisarze wczesnochrześcijańscy), pisarze chrześcijańscy późnego antyku
  • językoznawstwo antyczne i ogólne

 

W roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Filologii Klasycznej otwarto studia I stopnia z filologii-sinologii. Została utworzona Katedra Sinologii.

 

Działalność naukowa pracowników Instytutu znajduje wyraz w licznych publikacjach, stanowiących istotny wkład w rozwój badań nad Antykiem. Specyfiką tych badań jest szczególne zainteresowanie myślą religijną starożytnych pisarzy, badania nad literaturą chrześcijańską oraz językiem Nowego Testamentu. Ważnym działem aktywności naukowej Instytutu były i są tłumaczenia literatury antycznej oraz wczesnochrześcijańskiej, a także wydawnictwo łacińskich tekstów renesansowych. Prowadzone badania interdyscyplinarne, dotyczące literatury greckiej i łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chrześcijańskiej oraz jej powiązań z Antykiem pogańskim, dają nowe spojrzenie na ciągłość tradycji literackiej.
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 22:26 - Iwona Wieżel