Aktualności

ifrbanner_400

    

Inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk Humanistycznych, 1 X 2018

 

 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2018/19. Szczególnie serdecznie zapraszamy na tę uroczystość Studentów I roku studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali CTW 408. 

 

Z okazji inauguracji Pani Dziekan WNH dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL ustanawia godziny dziekańskie dla wszystkich Studentów WNH w godz. 10.50 - 15.40.     

 

 

Spotkania w Instytucie Filologii Romańskiej, 1 X 2018

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

I rok I stopnia - godz. 14:00, sala 110 GG, przedstawiciele: Dyrektor IFR i opiekun I roku dr Paulina Mazurkiewicz

I rok II stopnia - godz. 15:30, sala 412 GG, przedstawiciele: Dyrektor IFR i opiekun I roku dr hab. Edyta Kociubińska

 

HISPANISTYKA

I rok I stopnia - godz. 15:00, sala 244 GG, przedstawiciele: Dyrektor IFR oraz prof. Janusz Bień, dr hab. Cezary Taracha

 

 

Czas wolny od zajęć dydaktycznych:

 

Studenci I roku I stopnia -  1-5 października 2018 (poniedziałek-piątek);

Studenci I roku II stopnia - 1 października 2018 (poniedziałek) - cały dzień.

 

Studenci II i III roku I stopnia, II roku II stopnia oraz doktoranci 1 października uczestniczą w zajęciach od godz. 15.50.

 

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2018, godz. 19:00 - Edyta Kociubińska