Umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zawarta została 15 stycznia 2016 r. Dokument dotyczy warunków nieodpłatnej współpracy naukowo-badawczej między jednostkami, m.in. prowadzenia wspólnych badań naukowych, rozwój prac eksperymentalnych i teoretycznych, wspólnego uczestnictwa w projektach, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć, a także korzystania z aparatury będącej na wyposażeniu ICBN.

 

12 grudnia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN przystąpiły do konsorcjum, którego celem jest przygotowanie wniosku o realizację i finansowanie projektu badawczego „Architektura i składniki ściany komórkowej charakterystyczne dla inwazyjnej formy grzybów” w ramach konkursu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017, godz. 11:10 - Emil Zięba