Umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zawarta została 15 stycznia 2016 r. Dokument dotyczy warunków nieodpłatnej współpracy naukowo-badawczej między jednostkami, m.in. prowadzenia wspólnych badań naukowych, rozwój prac eksperymentalnych i teoretycznych, wspólnego uczestnictwa w projektach, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć, a także korzystania z aparatury będącej na wyposażeniu ICBN.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2016, godz. 12:51 - Emil Zięba