p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Kierownik Katedry Ochrony Wód

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

 

Grażyna Mazurkiewicz-Boroń

 

Specjalizacja naukowa: Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych, eutrofizacja zbiorników zaporowych, gospodarowanie i ochrona zasobów wodnych.

 

Godziny przyjęć:

wtorek, godz.: 9.00-10.00

 

Adres:

Budynek Inżynierii Środowiska

ul. Ofiar Katynia 8b

37-450 Stalowa Wola

pokój 1.11

 

Kontakt:

tel. kom.: 602 177 058

e-mail: gmazurkiewicz@kul.lublin.pl

 

 

Skład Rady Instytutu Inżynierii Środowiska:

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Dziekan WZPiNoS

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

dr hab. inż. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

dr hab. inż. Alicja Księżopolska

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL

 

dr Sylwia Terpiłowska

mgr Rafał Kuzioła

mgr Mariusz Trzciński

 

Przedstawiciele studentów:

Patrycja Augustyn - Inżynieria Środowiska I stopnia

Maria Małek - Inżynieria Środowiska II stopnia

Wioletta Idec - Inżynieria Materiałowa I stopnia

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017, godz. 13:22 - Adam Garbacz