Kierunki studiów prowadzonych w Instytucie Matematyki i Informatyki

 

 

Instytut Matematyki i Informatyki prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów: Matematyka - studia stacjonarne I i II stopnia, Matematyka - grupa w języku angielskim studia stacjonarne I stopnia, Informatyka - studia stacjonarne I i II stopnia, Informatyka - grupa w języku angielskim studia stacjonarne I stopnia. Ponadto prowadzone są Studia podyplomowe w zakresie informatyki.


   

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018, godz. 12:37 - Anna Położyńska