Kierunki studiów prowadzonych w Instytucie Matematyki i Informatyki

 

Instytut Matematyki i Informatyki prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach Matematyka i Informatyka. Ponadto prowadzone są studia podyplomowe (płatne i częściowo dofinansowane), oraz bezpłatne kursy dokształcające z dziedziny informatyki. W trakcie studiów I stopnia na kierunku matematyka można wybrać jedną z trzech specjalności: Matematyka ekonomiczna, Zastosowania matematyki i Informatyczna, natomiast na studiach II stopnia kierunku matematyka są do wyboru 4 specjalności: Ekonomiczna, Finansowa, Zastosowania matematyki i Informatyczna. W ramach studiów na kierunku informatyka można wybierać specjalności: Programowanie i przetwarzanie informacji; Grafika komputerowa i multimedia; Administrowanie sieciami komputerowymi. Studenci kierunku matematyka mogą także zdobyć dodatkowe uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki w szkołach. Planowane jest utworzenie bezpłatnych studiów podyplomowych na kierunku matematyka, umożliwiających nauczycielom innych, pokrewnych przedmiotów w szkole zdobycie dodatkowych uprawnień do nauczania matematyki. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce O STUDIACH.

    Informatyka znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. Mimo iż dziedzina ta powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu, jej rozwój jest niezwykle prężny i szybki. Dlatego największe sukcesy odnoszą w niej ludzie młodzi, gotowi podjąć nowe wyzwania i rozwiązywać nowe problemy. Wiele uczelni podejmuje starania w celu rozwoju kształcenia z zakresu informatyki, ponieważ absolwenci tego kierunku studiów nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskują najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać. Absolwenci studiów tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako graficy komputerowi, programiści i projektanci zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administratorzy sieci komputerowych i systemów informatycznych, lub specjaliści do spraw bezpieczeństwa komputerowego. Zdobyte wykształcenie umożliwia im pracę zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również interdyscyplinarną współpracę ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę.

    
    Natomiast matematyka stwarza teoretyczne podstawy dla rozwoju różnych dziedzin nauk przyrodniczych, a w szczególności techniki, fizyki i informatyki. Absolwenci tego kierunku są wykształceni w sposób bardziej uniwersalny - mogą znaleźć zatrudnienie zarówno jako matematycy, jak również informatycy. Dzięki przekrojowej wiedzy z podstawowych dziedzin matematyki i informatyki, uzupełnionej wiedzą z zakresu statystyki i ekonomii, absolwenci specjalności ekonomicznej, specjalności zastosowania matematyki i specjalności finansowej mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, statystyczne i numeryczne, takich jak banki, biura maklerskie i inne instytucje finansowe, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne, działy projektów, rozliczeń i analizy rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych, lub działy logistyki w firmach handlowych i transportowych. Znajomość podstaw funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz rynków finansowych i ubezpieczeniowych umożliwia absolwentom kierunku matematyka o specjalności ekonomicznej i specjalności finansowej zdobycie wielu atrakcyjnych zawodów takich jak doradca inwestycyjny, analityk finansowy, pracownik bankowego biura maklerskiego, aktuariusz, doradca podatkowy, broker handlowy, czy agent ubezpieczeniowy. Studenci kierunku matematyka o specjalności zastosowania matematyki przygotowują się do pracy we wszelkich instytucjach stosujących matematyczne modele w naukach przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w przemyśle, przedsiębiorstwach handlowych i firmach transportowych, jako analitycy rynku i ekonomiki produkcji, w działach projektów, rozliczeń, zarządzania, planowania i sterowania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjaliści z dziedziny zastosowań matematyki mogą również podjąć pracę związaną z eksploatacją systemów automatyki stosowanych w różnych sektorach przemysłu i biznesu, w ośrodkach naukowo-badawczych, przemysłowych biurach projektowych, fabrykach wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane linie technologiczne, przy projektowaniu, programowaniu działania i eksploatacji automatycznych linii produkcyjnych oraz maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie. Absolwenci specjalności informatycznej mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach wykorzystujących metody numeryczne i informatyczne, w firmach komputerowych, programistycznych i informatycznych, jako projektanci stron internetowych i baz danych, administratorzy sieci komputerowych, oraz programiści w firmach telekomunikacyjnych.

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2016, godz. 10:27 - Anna Położyńska