Kierunki studiów prowadzonych w Instytucie Matematyki i Informatyki

 

 

Instytut Matematyki i Informatyki prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów: Matematyka - studia stacjonarne I, Matematyka - grupa w języku angielskim studia stacjonarne I stopnia, Informatyka - studia stacjonarne I i II stopnia, Informatyka - grupa w języku angielskim studia stacjonarne I stopnia.    

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 13:47 - Anna Położyńska