Instytut Matematyki i Informatyki

Dyrektor dr hab. August Zapała, prof. KUL

 

   Instytut Matematyki i Informatyki prowadzi studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: matematyka i informatyka, oraz studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne II stopnia (zaoczne) na kierunkach matematyka  i informatyka.  Ponadto prowadzone są studia podyplomowe (płatne) na kierunku informatyka i planowane jest utworzenie bezpłatnych studiów podyplomowych na kierunku matematyka, umożliwiających nauczycielom innych, pokrewnych przedmiotów w szkole zdobycie dodatkowych uprawnień do nauczania matematyki. Więcej sczegółów można znaleźć w zakłądce  O STUDIACH.


    Informatyka znajduje szerokie zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. Mimo iż dziedzina ta powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu, jej rozwój jest niezwykle prężny i szybki. Dlatego największe sukcesy odnoszą w niej ludzie młodzi, gotowi podjąć nowe wyzwania i rozwiązywać nowe problemy. Wiele uczelni podejmuje starania w celu rozwoju problematyki informatycznej, ponieważ absolwenci tego kierunku studiów nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskują najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać.

    
    Natomiast matematyka o specjalności informatycznej stwarza teoretyczne podstawy dla rozwoju informatyki. Absolwenci tego kierunku są wykształceni w sposób bardziej uniwersalny - mogą znaleźć zatrudnienie zarówno jako matematycy, jak również informatycy. Ponadto w trakcie nauki na kierunku matematyka o specjalności informatycznej studenci mogą zdobyć także dodatkowe uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki w szkołach.

 

 

 

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2012, godz. 12:59 - Adam Kiersztyn