Instytut Matematyki i Informatyki został utworzony 6 kwietnia 2001 r.

 

W skład Instytutu wchodzą następujące katedry: 

W Instytucie zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy 42 pracowników, w tym 4 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 10 magistrów.

 

Obecnie Instytut prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na dwóch kierunkach - Informatyka i Matematyka:

oraz studia podyplomowe:

 

 

 

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2016, godz. 11:41 - Ewa Pajdowska