Przygotowywane:

 

XIII Międzynarodowe Dni Biblijne

 

XIII Międzynarodowe Dni Biblijne poświęcone są odkryciom w Qumran z racji na 70. rocznicę tamtych wydarzeń. Odkryte rękopisy biblijne oraz teksty wspólnoty qumrańskiej rzuciły nowe światło na badania biblijne oraz rozumienie kontekstu, w którym żył i nauczał Jezus. Znaczenie tych tekstów będzie przedmiotem refleksji prelegentów, wśród których będą wielkie znakomitości.

 

Program sympozjum

 

 

Najnowsza wersja programu w pdf

 

XII Międzynarodowe Dni Biblijne

 

Kim jest człowiek, któremu Bóg poświęca tak wiele uwagi (por. Ps 8,5)? Kim jest ten, dla którego Bóg sam staje się Człowiekiem? Sobór Watykański II podkreśla, iż człowiek jest "jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" (Gaudium et spes, nr 24). 

 

Refleksji na temat człowieka poświęcone będzie najbliższe Międzynarodowe Sympozjum Biblijne w ramach Jesiennych Dni Biblijnych KUL. Wśród zaproszonych gości wystąpią między innymi prelegenci z zagranicznych ośrodków naukowych, tacy jak: prof. Marc Girard (L’université du Québec à Chicoutimi, Kanada), prof. Michael Weigl (Universität Wien, Austria), czy prof. Gregory Tatum OP (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael).

 

Szczegóły znajdują się na poniższym plakacie. Uczestnictwo w Sympozjum nie wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc, ani też nie wiąże się z żadną opłatą konferencyjną. Serdecznie zapraszamy.

 

W imieniu organizatorów

 

ks. dr Tomasz Bąk

INB KUL

 

PLAKAT MARC GIRARD - WYKŁAD PL

 

 

W dniu 24 marca 2015 odbędzie doroczne sympozjum INB w ramach Wiosennych Dni Biblijnych, poświęcone tematyce kobiet w Biblii. 

Tytuł sympozjum:

"Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia.

Wykłady odbywać się będą w auli Kolegium Jana Pawła II (C-1031)

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Do pobrania:

Program sympozjum

Plakat

 

 

Zakończone:

 

 

 

Natchnienie Pisma Świętego. X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, Lublin 22-23.10.2014 r. Zobacz Program pl lub en

 

Radość Ewangelii. Wiosenne Sympozjum Biblijne, Lublin 24.03.2014 r. Zobacz Program sympozjum

 

Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47). IX Jesienne Dni Biblijne, Lublin 16-17.10.2013 r. Zobacz  Program

 

Świadkowie wiary - Rok wiary w Kościele. Wiosenne Dni Biblijne, Lublin, 13.03.2013 r. Zobacz Plan konferencji

 

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Lublin 18-19.10.2012. Zobacz Plan sympozjum


Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1). Wiosenne Dni Biblijne, Lublin 22.03.2012 r. Zobacz Plan konferencji

 

Pierwszy Kongres Biblijny i sesja naukowa „Biblia kodem kulturowym Europy”, UKSW, Warszawa 28-30.10.2011 r. Zobacz Program sesji naukowej

 

Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej.

Wiosenne Dni Biblijne, 30-31.03.2011 r. Zobacz Plan konferencji

 

Biblia a moralność. Współczesne problemy moralne w świetle Słowa Bożego.

Międzynarodowa Konferencja Biblijna: 21-22.10.2010 r. Zobacz Plan konferencji 

 

Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie,
Wiosenne Dni Biblijne: 24-25.03.2010 r. Zobacz: Plan konferencji

 

Pomiędzy Księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana. Apokaliptyczny wymiar teologii wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa. Międzynarodowa Konferencja Biblijna: 22-23.10.2009 r. Zobacz Plan konferencji

 

Królestwo Boże - dar i nadzieja. Wiosenne Dni Biblijne: 29-30.04.2009 r. Zobacz Plan konferencji


"Nie samym chlebem żyje człowiek" (Pwt 8,3). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Międzynarodowa Konferencja Bibilijna: 23-25.10.2008 r. Zobacz Plan konferencji


 Teologiczna lektura Księgi Psalmów. Wiosenne Dni Biblijne: 24.04.2008 r. Zobacz Plan konferencji

Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Międzynarodowa Konferencja Biblijna: 25-27.10.2007 r.

 

 

 

 

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2017, godz. 18:33 - Krzysztof Mielcarek