flag

 

 

Nowym Dyrektorem

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

został

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem

z dnia 22 stycznia 2016 r. nadał kolejnym naukowcom

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

tytuły profesorów.

Pani dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych,

pan dr. hab. Marek Wierzbicki  otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.


 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Studiuj z nami!

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE I STOPNIA)

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE II STOPNIA)

 

s


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

(STUDIA STACJONARNE I STOPNIA)

 

Podwójne dyplomowanie - umowa między KUL i Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Тarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Ukraina) zamierzają współpracować w zakresie podwójnego dyplomowania. 29 czerwca rektorzy obu uczelni podpisali w Tarnopolu umowę, która ma to w przyszłości umożliwić. Umowa między KUL a TNUE o współpracy w zakresie studiów pierwszego stopnia prowadzących do uzyskania dwóch dyplomów określa warunki na jakich podwójne dyplomowanie będzie realizowane. Uzyskanie dwóch dyplomów będzie możliwe na kierunku «Studia nad samorządem terytorialnym», na które nabór zostanie uruchomiony w przyszłym roku - wiosną 2016.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania w Tarnopolu

 

 

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL weszli pracownicy naszego Instytutu:

 

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- dr hab. Andrzej Gil prof. KUL - członek prezydium ZE KUL

- hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Agnieszka Łukasik – Turecka - członek prezydium ZE KUL

- dr Beata Piskorska

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba


 

 

 Konkurs o Polsce, Europie i świecie

 

 

III edycja Konkursu o Polsce, Europie i świecie

 Zawalcz o indeks na BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

i STOSUNKI MIEDZYNARODOWE

 

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

Finał Konkursu

WYNIKI

 

 


 

 Aktualności

Konferencje, seminaria, spotkania …

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Negocjacje w XXI wieku –teoria, praktyka, znaczenie”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Instytut Sądecko-Lubelski, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Rozwoju KUL serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji pt.: „Negocjacje w XXI wieku –teoria, praktyka, znaczenie”, która odbędzie się 29 listopada 2016 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 października 2016 roku.

Zapraszamy do udziału!

Czytaj dalej...

 

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr hab. Andrzejem Gilem, prof. KUL. (link)

 

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West.

Zapraszamy do lektury wywiadu (link).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe publikacje pracowników

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

 

Nowa publikacja pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego.

 

Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego POLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury

(http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 

 Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich" Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury. 

 

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 3 zatytułowany „Political Communications During the Election Period. Polish Election Campaigns in 2014", TN KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 1 zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”, TN KUL, Lublin 2015.wiecej informacji

 

Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów. Wyd. KUL. Lublin 2015, ss. 164

Więcej informacji

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.


Lech Jańczuk (red), Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, KUL Lublin 2014.

Więcej informacji

 

Lech Jańczuk (red), Local sefl-government in local development. Ukrainian and Polish experience, KUL Lublin 2014.

Więcej informacji

 

Lech Jańczuk, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Wojciech Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Kul, Lublin 2013.

Więcje informacji

 

Wojciech Gizicki (red.), Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Andrzej Gil, Tomasz Stępniewski (red.), Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Wyd. IEŚW, Lublin-Lwów-Kijów 2013.

Więcej informacji

 

Stanisław Wójcik,  Samorząd terytorialny i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, KUL, Lublin-Warszawa 2013.

Więcej informacji

 

Beata Piskorska (red.), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa? Wyd. KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.), Cyberterroryzm  zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Difin, Warszawa 2013.

Więcej informacji

 

Studia podyplomowe

 

 

1. Bezpieczeństwo i zarządzenie kryzysowe

Więcej informacji

 
2 lipca 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych kończące pierwszą edycję studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
Studia z bardzo dobrymi wynikami ukończyło 17 słuchaczy, wśród których byli m.in. pracownicy Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, instytucji samorządowych.
Końcowy egzamin dyplomowy przeprowadzili: dr hab. Jacek Wołoszyn, dr Tomasz Peciakowski oraz dr hab. Wojciech Gizicki, kierownik studiów.
Podczas studiów słuchacze mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w obszarze bezpieczeństwa reprezentujących m.in. Brygadę Wielonarodową (gen. dr Adam Joks, Wojewódzki Sztab Wojskowy (płk dr Zbigniew Tarka), Żandarmerię Wojskową (kpt. mgr Konrad Kołek), Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (płk mgr Grzegorz Szych), Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie (ndkom. mgr Małgorzata Bigos), Polskie Systemy Energetyczne (dr Łukasz Kister).
Zajęcia prowadzili także płk Andrzej Sąsiadek, specjalista w zakresie wywiadu, Wojciech Brakowiecki, dziennikarz Radia Lublin, dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, mgr Jerzy Ostrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, ppłk Dariusz Krzysztofik, dr Jan Kudrelek, mgr Jarosław Drozd oraz pracownicy KUL (dr hab. Jadwiga Plewko, prof. KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL, dr hab. Wojciech Gizicki i dr Alina Betlej.

Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2016 r. Serdecznie zapraszamy: http://www.kul.pl/art_58519.html
 
 

Pozostałe aktualności 

 

 WRĘCZANIE CERTYFIKATÓW Z SAMOOBRONY

 

 

 

 

 

 

 

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z kierunku bezpieczeństwo narodowe biorą udział w szóstej edycji ćwiczeń (trzeciej w wymiarze międzynarodowym) z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich NATO "Anakonda 16".
Wśród nich jest również pracownik KUL, Damian Duda (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych).
Ćwiczenia potrwają w dniach 7-17 czerwca 2016 r.

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 08:04 - Barbara Lendzion-Tokarska