flag

Studiuj z nami!

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE I STOPNIA)

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE II STOPNIA)

 

s


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

(STUDIA STACJONARNE I STOPNIA)

 

Podwójne dyplomowanie - umowa między KUL i Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Тarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Ukraina) zamierzają współpracować w zakresie podwójnego dyplomowania. 29 czerwca rektorzy obu uczelni podpisali w Tarnopolu umowę, która ma to w przyszłości umożliwić. Umowa między KUL a TNUE o współpracy w zakresie studiów pierwszego stopnia prowadzących do uzyskania dwóch dyplomów określa warunki na jakich podwójne dyplomowanie będzie realizowane. Uzyskanie dwóch dyplomów będzie możliwe na kierunku «Studia nad samorządem terytorialnym», na które nabór zostanie uruchomiony w przyszłym roku - wiosną 2016.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania w Tarnopolu

 

 

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL weszli pracownicy naszego Instytutu:

 

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- dr hab. Andrzej Gil prof. KUL - członek prezydium ZE KUL

- hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Agnieszka Łukasik – Turecka - członek prezydium ZE KUL

- dr Beata Piskorska

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba


 

 

 Konkurs o Polsce, Europie i świecie

 

 

IV edycja Konkursu o Polsce, Europie i świecie

 Zawalcz o indeks na BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

i STOSUNKI MIEDZYNARODOWE

 


 

 

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 24 lutego 2017 r.

 

 

Test konkursowy obędzie 23 marca 2017,

o godz. 11.00

w budynku Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

w sali DMMII-134

przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 

Zgłoszenie można nadesłać  zarówno droga elektroniczną na adres: agnieszka.zareba@kul.pl, jak i drogą pocztową na

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Droga Męczenników Majdanka 70,

 20-325 Lublin,

 z dopiskiem – „Konkurs”

 

Regulamin konkursu

 


 

 Aktualności

Konferencje, seminaria, spotkania …

 

 

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL zaprasza na wykład otwarty dr. Michała Paszkowskiego (pracownika Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii) pt. Polityka rządu Polski wobec sektora naftowego w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

Wykład odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 9:10–10:40 oraz 10:50–12:20, sala DMMII-134 (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek II).

 

 

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr hab. Andrzejem Gilem, prof. KUL. (link)

 

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West.

Zapraszamy do lektury wywiadu (link).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe publikacje pracowników

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

 

Nowa tom Rocznika IESW pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

Link do publikacji.

 

 

Nowa publikacja pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego.

 

Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego POLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury

(http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 

 Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich" Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury. 

 

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 3 zatytułowany „Political Communications During the Election Period. Polish Election Campaigns in 2014", TN KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 1 zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”, TN KUL, Lublin 2015.wiecej informacji

 

Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów. Wyd. KUL. Lublin 2015, ss. 164

Więcej informacji

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.


Lech Jańczuk (red), Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, KUL Lublin 2014.

Więcej informacji

 

Lech Jańczuk (red), Local sefl-government in local development. Ukrainian and Polish experience, KUL Lublin 2014.

Więcej informacji

 

Lech Jańczuk, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Wojciech Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Kul, Lublin 2013.

Więcje informacji

 

Wojciech Gizicki (red.), Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Andrzej Gil, Tomasz Stępniewski (red.), Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Wyd. IEŚW, Lublin-Lwów-Kijów 2013.

Więcej informacji

 

Stanisław Wójcik,  Samorząd terytorialny i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, KUL, Lublin-Warszawa 2013.

Więcej informacji

 

Beata Piskorska (red.), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa? Wyd. KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.), Cyberterroryzm  zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Difin, Warszawa 2013.

Więcej informacji

 

Studia podyplomowe

 

 

1. Bezpieczeństwo i zarządzenie kryzysowe

Więcej informacji

 
2 lipca 2016 r. odbyły się obrony prac dyplomowych kończące pierwszą edycję studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
Studia z bardzo dobrymi wynikami ukończyło 17 słuchaczy, wśród których byli m.in. pracownicy Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, instytucji samorządowych.
Końcowy egzamin dyplomowy przeprowadzili: dr hab. Jacek Wołoszyn, dr Tomasz Peciakowski oraz dr hab. Wojciech Gizicki, kierownik studiów.
Podczas studiów słuchacze mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w obszarze bezpieczeństwa reprezentujących m.in. Brygadę Wielonarodową (gen. dr Adam Joks, Wojewódzki Sztab Wojskowy (płk dr Zbigniew Tarka), Żandarmerię Wojskową (kpt. mgr Konrad Kołek), Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (płk mgr Grzegorz Szych), Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie (ndkom. mgr Małgorzata Bigos), Polskie Systemy Energetyczne (dr Łukasz Kister).
Zajęcia prowadzili także płk Andrzej Sąsiadek, specjalista w zakresie wywiadu, Wojciech Brakowiecki, dziennikarz Radia Lublin, dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, mgr Jerzy Ostrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, ppłk Dariusz Krzysztofik, dr Jan Kudrelek, mgr Jarosław Drozd oraz pracownicy KUL (dr hab. Jadwiga Plewko, prof. KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL, dr hab. Wojciech Gizicki i dr Alina Betlej.

Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2016 r. Serdecznie zapraszamy: http://www.kul.pl/art_58519.html
 
 

Pozostałe aktualności 

 

Szanowni Państwo,

pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy

w walce z raklem.


Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 07:44 - Barbara Lendzion-Tokarska