Instytut Ochrony Środowiska powstał w 2001 r. W jego skład wchodzi 4 katedry oraz 2 pracownie naukowe. Instytut mieści się w budynkach przy ulicy Konstantynów 1F i 1H, gdzie zlokalizowane są laboratoria badawcze, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt służący celom naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz sale ćwiczeniowe, seminaryjne i  aule wykładowe.

Zespoły badawcze w Instytucie prowadzą działalność naukową z szeroko pojętej problematyki nauk przyrodniczych.

 

Wybrane przykłady problematyki naukowej katedr to:

  1. Wpływ czynników antropogenicznych na ekosystemy wodne, w tym na jakość wód powierzchniowych.
  2. Wpływ działalności człowieka (farmy wiatrowe, gospodarka leśna, gospodarka rolna, urbanizacja) na wybrane gatunki ssaków.
  3. Gospodarowanie populacjami ssaków kopytnych, programy restytucyjne.
  4. Konsekwencje ekologiczne Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.
  5. Wpływ zmian klimatycznych na rozwój toksycznych sinic i glonów.

W roku akademickim 2015/16 Instytut Ochrony Środowiska prowadzi nabór na studia inżynierskie I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne.

 

Program studiów będzie realizowany głównie w ramach laboratoriów i pracowni specjalistycznych, ćwiczeń terenowych oraz obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

Prowadzone będą również międzynarodowe praktyki studenckie.

 

Realizacja programu dydaktycznego tego kierunku pozwali studentom na częściowe zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy.

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne będzie przygotowany do pracy w administracji państwowej (w tym w sztabach kryzysowych), służbach ochrony przyrody i lasach państwowych.

 

Kontakt

Instytut Ochrony Środowiska KUL

Konstantynów 1F, 20-708 Lublin

Tel: 081-445-46-10  Fax: 081-445-46-11

e-mail: ios@kul.lublin.pl

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2014, godz. 14:49 - Daniel Klich