IRZL_logo_male

 

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich jest organizacją działającą od 2002 roku. Działalność statutowa obejmuje przede wszystkim różnorodne działania edukacyjne kierowane do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do grup społecznych ze specjalnymi potrzebami, mających trudności z adaptacją w społeczeństwie bądź zagrożonych marginalizacją, m.in. seniorzy, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, osoby mające problemy z powrotem na rynek pracy.

W ramach działalności statutowej prowadzone są m.in. szkolenia, warsztaty i doradztwo. IRZL posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP oraz wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych UM Lublin - prowadzi ośrodek nauczania językowego i zawodowego. Jest autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego do celów zawodowych oraz przygotowującym do europejskich egzaminów umiejętności komputerowych ECCC.

Oprócz działań szkoleniowych i doradczych Fundacja prowadzi działania dotyczące wymiany doświadczeń, zwiększania potencjału instytucjonalnego, integracji środowiska i podwyższania jakości świadczonego wsparcia. W tym celu współpracuje ze środowiskiem pozarządowym, instytucjami publicznymi i gospodarczymi w regionie, kraju i UE.

Fundacja prowadzi intensywną współpracę badawczo-edukacyjną z partnerami ponadnarodowymi, tym m.in. uniwersytetami, szkołami, NGO w Unii Europejskiej (najczęściej Wielka Brytania, Cypr, Portugalia, Hiszpania). Przedstawiciele Fundacji są zapraszani na seminaria i konferencje organizowane przez Komisję Europejską.

Ponadto, IRZL jest współzałożycielem Regionalnej Sieci Wsparcia Migracji i Mobilności Zawodowej, która skupia instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, pracodawców zainteresowanych problematyką rynku pracy, migracji zarobkowej, mobilności i aktywizacji zawodowej. Jest członkiem Klubu Pracodawców oraz Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Fundacja jest członkiem europejskiej sieci ERRN z siedzibą w Brukseli oraz członkiem założycielem European Social Inclusion Platform z siedzibą w Bratysławie.

 

Więcej na stronie http://www.irzl.pl/

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2015, godz. 09:02 - Justyna Tarkowska