o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap [www]
profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej

ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB [www]
kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej

ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna [www]
adiunkt Katedry Teologii Moralnej Społecznej

ks. dr Marek Kumór
adiunkt Katedry Bioetyki Teologicznej
 
ks. dr Bartłomiej Krzos
asystent Katedry Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL [www]
kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej

ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL [www]
kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej
 
ks. dr Krzysztof Smykowski [www]
asystent Katedry Bioetyki Teologicznej
 
ks. dr Jarosław Wojtkun [www]
adiunkt Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej
 

bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL [www]
kierownik Katedry Bioetyki Teologicznej

ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL [www]
profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej

dyrektor Instytutu

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 11:42 - Marian Pokrywka