Instytut

PRAWA

Instytut

PRAWA KANONICZNEGO

Instytut

ADMINISTRACJI

Instytut

EUROPEISTYKI

 

INSTYTUT PRAWA

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Cioch

dr hab. Hanna Witczak, adiunkt

dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

dr Marta Stepnowska, adiunkt
mgr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent, sekretarz

mgr Jacek Trzewik, asystent

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt,  sekretarz
dr Andrzej Rąpała, adiunkt

mgr Olga Nowak, doktorant 

mgr Krzysztof Truszkowski, doktorant

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
dr Michalina Duda, adiunkt
dr Beata Kucia-Guściora, adiunkt
dr Monika Mϋnnich, adiunkt, sekretarz

dr Marcin Burzec, asystent, opiekun praktyk: prawo

dr Piotr Pomorski, adiunkt

 

Katedra Historii Prawa Sądowego (C-741)

Kierownik - dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
dr hab. Marzena Lipska-Toumi, starszy wykładowca, sekretarz

 

Katedra Historii Ustroju Państw (C-719, C-720)

Kierownik - dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL
mgr Emilia Czepczyńska, asystent, sekretarz

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

dr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

mgr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent

mgr Damian Bara, doktorant

mgr Renata Husarz, doktorant

mgr Marcin Jakóbczyk, doktorant

mgr Maciej Jarota, doktorant

 

Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Paweł Cioch, adiunkt
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Joanna Studzińska, adiunkt, opiekun praktyk: prawo

mgr Dawid Rączkowski, doktorant

 

Katedra Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki (C-519)

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Migdał
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, adiunkt

dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz

 

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, asystent, sekretarz

dr Bartosz Kuś, asystent

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (Urlop)
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt (Urlop)

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt

dr Tomasz Sienkiewicz, adiunkt
dr Krzysztof Dobieżyński, asystent
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt
mgr Michał Hałasa, asystent, sekretarz
mgr Piotr Kędzierski, asystent

 

Katedra Prawa Karnego (C-747)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Sławomir Hypś, adiunkt, sekretarz

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr Przemysław Czarnek, adiunkt, opiekun praktyk: prawo
dr Marek Dobrowolski, adiunkt

dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
dr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL
dr Kinga Stasiak, adiunkt, sekretarz

dr Wojciech Sz. Staszewski, starszy wykładowca
dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kurator - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr Paweł Nowik, adiunkt, sekretarz
dr Ewa Wronikowska, adiunkt
mgr Sławomir Graboń, asystent

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kurator - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

dr hab. Piotr Telusiewicz, adiunkt

ks. dr Zdzisław Jancewicz, adiunkt, sekretarz 
mgr Justyna Cioch, doktorant

mgr Karolina Majewska, doktorant
mgr Łukasz Skwarzyński, doktorant
mgr Paulina Woś, doktorant
 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
dr hab. Maciej Jońca, adiunkt, sekretarz

dr Monika Wójcik, adiunkt
mgr Izabela Leraczyk, asystent

mgr Irmina Stodulska, doktorant

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Aneta Abramowicz, asystent

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kurator - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, adiunkt

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt, sekretarz

dr Tomasz Barszcz, asystent

mgr Agata Grabowska-Bacza, doktorant 

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO

Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (C-523, C-748)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

mgr lic. Magdalena Staworko, doktorant

mgr lic. Maria Uryć, doktorant

 

Katedra Kościelnego Prawa Karnego (C-530)

Kierownik - ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt

ks. dr Maciej Staszak, asystent, sekretarz

ks. mgr lic. Michał Czelny, asystent

mgr lic. Małgorzata Oroń, doktorant

ks. mgr lic. Arkadiusz Saternus, doktorant

mgr lic. Anna Terpin, doktorant

 

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (C-539) 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Paździor
ks. dr Wojciech Witkowski, asystent, sekretarz

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

Ks. mgr lic. Krzysztof Pokorski, doktorant

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (C-742, C-743)

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (umowa o dzieło)

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
dr Anna Słowikowska, adiunkt

ks. mgr lic. Grzegorz Delmanowicz, doktorant

ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło, doktorant

mgr lic. Aneta Kociuba, doktorant

mgr lic. Patrycja Kukulska, doktorant
mgr lic. Andrzej Kukulski, doktorant
mgr lic. Sebastian Margiewicz, doktorant

mgr lic. Sylwia Maziarczuk, doktorant

mgr lic. Aneta Piątkowska, doktorant

mgr lic. Angelika Próchniak, doktorant

mgr lic. Katarzyna Suplewska, doktorant

mgr lic. Paweł Zając, doktorant

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego (C-722) 

Kierownik - ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz
ks. dr Adam Kaczor, adiunkt 

  

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (C-525) 

Kierownik - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt, sekretarz, opiekun praktyk: pr. kanon. 

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, adiunkt

  

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT ADMINISTRACJI

Katedra Nauki Administracji (CI-400)

Kierownik - prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, adiunkt

dr hab. Jan Mariusz Izdebski, adiunkt

dr hab. Rafał Sura, adiunkt

dr Michał Domagała, adiunkt
dr Magdalena Kisała, adiunkt
dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś, adiunkt 
dr Kazimierz Ostaszewski, adiunkt
dr Jacek Szczot, adiunkt

dr Piotr Zacharczuk, adiunkt

mgr Piotr Pokorny, asystent, sekretarz

mgr Małgorzata Dziubińska, doktorant

mgr Stanisław Filipowicz, doktorant

mgr Małgorzata Kanios, doktorant

mgr Agnieszka Kluska, doktorant

mgr Paweł Milaniuk, doktorant

mgr Edyta Szałacha, doktorant

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (CI-401)

Kierownik - dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
dr hab. Rafał Biskup, adiunkt

dr hab. Marcin Szewczak, adiunkt

dr hab. Wojciech Wytrążek, adiunkt, sekretarz

dr Bożena Czech-Jezierska, adiunkt, opiekun praktyk: admin. I stopnia

dr Małgorzata Ganczar, adiunkt 
mgr Patrycja Glazer, doktorant

mgr Małgorzata Mrozik, doktorant

mgr Szymon Niewada, doktorant

mgr Kinga Ścibor, doktorant

mgr Beata Zięba, doktorant 

 

Katedra Historii Administracji (CI-403)

Kierownik - ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr Sebastian Kwiecień, adiunkt

mgr Paulina Liszka, asystent, sekretarz  

mgr Ilona Resztak, doktorant

mgr Marta Sobczuk-Gil, doktorant

mgr Patrycja Stępień, doktorant 

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem (CI-412)

Kierownik - dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL
dr Anna Haładyj, adiunkt
dr Kamila Sobieraj, adiunkt, sekretarz

mgr Katarzyna Fortuna, doktorant

mgr Ewa Nowosad, doktorant

mgr Krzysztof Pyter, doktorant

  

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CI-402)

Kierownik - dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr Anna Tunia, adiunkt

dr Iwona Bień-Węgłowska, asystent, opiekun praktyk: admin. II stopnia

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

INSTYTUT EUROPEISTYKI

Katedra Prawa Unii Europejskiej  (CI-407, CI-408)

Kierownik: prof. dr hab. Artur Kuś

dr Anna Bysiecka-Maciaszek, adiunkt

dr Anna Kosińska, asystent

dr Edyta Krzysztofik, adiunkt
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt

dr Renata Pal, adiunkt

dr Tomasz Sieniow, adiunkt (Urlop)

dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt

mgr Justyna Gileta, asystent

mgr Agnieszka Parol, asystent, sekretarz

mgr Katarzyna Woch, asystent
mgr Paweł Wojtasik, asystent

 

Katedra Nauk o Polityce (CI-404)

Kierownik: dr hab. Elżbieta Szczot, adiunkt

dr hab. Katarzyna Maćkowska, adiunkt

dr Luc Reydams, prof. KUL

dr Lech Buczek, adiunkt

dr Sławomir Łukasiewicz, adiunkt

 

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego (CI-409)

Kierownik: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

prof. dr hab. Wiktor Hryszczuk
dr Agnieszka Kawałko, adiunkt, sekretarz

mgr Dariusz P. Kała, doktorant

mgr Michał Mościcki, doktorant

mgr Paweł Widerski, doktorant

mgr Anna Wróbel, doktorant 

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu
CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu