Redakcja czasopisma „Inter Artes” zaprasza do lektury pierwszego numeru. Rocznik wydawany przy Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych kierowany jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojmowaną humanistyką i naukami społecznymi.
 
Pierwszy numer to jednocześnie pokłosie konferencji naukowej „Stare i Nowe. Oryginalność w działalności naukowej i artystycznej” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów MISH KUL w maju 2013 r. Cały numer dostępny jest pod adresem:
 
Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2015, godz. 13:20 - Magdalena Grela-Tokarczyk