Szanowni Państwo,

 

Z wielką przyjemnością zapraszam do zapoznania się z działalnością Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych - jednostki naukowo-badawczej należącej do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (ICBN) powołane do istnienia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku (kampus "Poczekajka"), ma służyć zarówno wspólnocie akademickiej, jak też społeczeństwu w całym regionie. Celem działania ICBN jest wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz nawiązanie współpracy zespołów badawczych rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych, aby wspólnie prowadzić szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badania naukowe.

W strukturze ICBN utworzono sześć laboratoriów, zaprojektowanych do innowacyjnych badań i aplikacji w obszarze nauk przyrodniczych:

  • Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN;
  • Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej;

  • Laboratorium Optyki Rentgenowskiej;

  • Pracownia Stresu Oksydacyjnego;

  • Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii;

  • Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych

Laboratoria i pracownie ICBN zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą pozwalającą prowadzić badania na światowym poziomie, w tym  również unikalną aparaturę zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki badawczej realizowanej w  ICBN. Badania naukowe prowadzone w wymienionych jednostkach obejmują takie dziedziny jak biologia, chemia, medycyna, farmacja, kosmetologia, ochrona zdrowia, optyka rentgenowska, żywienie człowieka, ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo i leśnictwo oraz budownictwo.

Innowacyjne, nowoczesne centrum ICBN jest miejscem kooperacji zespołów badawczych, rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych i specjalistycznych grup - praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej potrzebują niejednokrotnie wsparcia
w rozwiązywaniu problemów naukowych i technicznych. Centrum ICBN to przede wszystkim zespół naukowców - specjalistów w dziedzinie chemii i biologii, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, swoim "know-how" potwierdzonym licznymi publikacjami naukowymi, stanowią gwarancję sukcesu w rozwiązywaniu problemów badawczych. 

Misją ICBN jest integracja potencjału rozwojowego regionu w zakresie wiedzy, nauki i przedsiębiorczości, w połączeniu z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jesteśmy otwarci na problemy, z którymi niejednokrotnie borykają się przedsiębiorcy, zarówno te w obszarze doskonalenia produktu, jak i kontroli jakości czy ochrony środowiska. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi zespołami naukowo-badawczymi, aby wzmocnić potencjał naukowy regionu i przyczynić się
do rozwoju Lubelszczyzny.

 

Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z profilem badań realizowanych
w jednostkach ICBN i zachęcam do współpracy.

 

Z poważaniem

dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak

Dyrektor ICBN

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2014, godz. 12:12 - Emil Zięba