KUL pozyskał projekt na interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" o wartości blisko 2 mln złotych. Grantu udzieliło Narodowe Centrum Badań I Rozwoju w ramach konkursu POWR.03.02.00-00-IP.08.00-DOK/16.
Grant zostanie przeznaczony na realizację interdyscyplinarnych tzn. obejmujących pedagogikę, psychologię i socjologię, niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych, których uczestnicy będą prowadzić badania nad pracą ludzką. Program studiów został zaplanowany zgodnie Pryncypiami Salzburskimi(Salzburg Principles, 2005) oraz zaleceniami opracowywanymi przez League of European Research Universities (Doctoral degrees beyond 2010: Training talented researchers for society, LERU].
Dzięki grantowi uczestnicy poza zajęciami w ramach studiów uzyskają środki na udział profesorów zagranicznych w prowadzeniu zajęć, realizację prac naukowych, uczestnictwo w konferencjach i publikacje naukowe. Mam nadzieję, że wsparcie pomoże skutecznie ukończyć obroną odbyte czteroletnie studia.
Projekt przygotowany został przez zespół: dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL (Instytut Psychologii KUL), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Instytut Pedagogiki KUL), ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii KUL), dr hab. Ewa Domagała –Zyśk, prof. KUL - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Beata Cybulak (Centrum Studiów Podyplomowych) i Kamil Dębiński (Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu).

Dr hab. Ewa Domagała–Zyśk, prof. KUL
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018, godz. 11:17 - Małgorzata Bąk