STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie (40 % wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (60 % wyniku końcowego).

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2015, godz. 14:12 - Magdalena Kargol