Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu wątpliwości. Jaką pisownię należy stosować w przypadku następujących wyrazów: Internet (czy internet), Sieć (czy sieć), Technologia Informacyjna (czy technologia informacyjna)?

 

Do niedawna kwestią sporną był zapis: Internet czy internet. Wiąże się to z różnym znaczeniem omawianego leksemu: można traktować go jak nazwę własną, bo oznacza jedną, konkretną sieć komputerową, lub jako rzeczownik pospolity, podobnie do nazw innych mediów: telewizja, radio. Problem ten rozstrzygnięto w następujący sposób:   Internet (zapis wielką literą) to 'globalna sieć komputerowa', natomiast internet  (zapis małą literą)  to 'samodzielna sieć lub fragment Internetu', inaczej intranet (zob. np. Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego). Oto przykładowe użycia:

Czy masz podłączenie do Internetu? ale Czy masz internet w domu?

Co do leksemu sieć - generalnie obowiązuje zapis małą literą, chyba że  z kontekstu wynika, iż jest to synonim Internetu, wówczas należy użyć wielkiej litery.

Natomiast wyrażenie technologia informacyjna piszemy małą literą.


Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010, godz. 06:55 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn