W tym roku zamiast tradycyjnego Konkursu Matematycznego dla maturzystów, odbywającego się zwykle wczesną wiosną w gmachu Instytutu Matematyki i Informatyki KUL, proponujemy wirtualny sprawdzian internetowy z matematyki dla uczniów szkół średnich. Sprawdzian jest przeznaczony w szczególności dla tych osób, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Rozwiązując zamieszczone poniżej zadania każdy uczeń szkoły średniej nie ruszając się z domu będzie mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy z różnych dziedzin matematyki.

 

Rozwiązań zamieszczonych tutaj zadań nie trzeba do nas przysyłać, wystarczy tylko sprawdzić, czy otrzymane wyniki są poprawne i czy prowadzące do tych wyników rozumowanie jest prawidłowe. Wyniki i szkicowe rozwiązania zadań zostaną opublikowane na stronie internetowej za miesiąc razem z następną częścią Quizu, a więc na rozwiązanie zadań i sprawdzenie w ten sposób swoich umiejętności każda  zainteresowana osoba będzie mieć miesiąc czasu.

 

Autor: Paweł Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 23:36 - Paweł Wójcik