31870635_10209008896219265_5379900902830243840_n

 


 

pastersto_wystawa

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy fotograficznej

pt. „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego”, 

która będzie prezentowana w galerii Biblioteki Politechniki Lubelskiej

przy ul. Nadbystrzyckiej 36A

w dniach od 16 marca do 29 kwietnia 2018 r.

Wystawa, która po raz pierwszy była eksponowana w trakcie sesji

„Pasterstwo w Karpatach. Geneza i obraz współczesny”

obejmuje 16 plansz zawierających ponad 80 zdjęć sześciu autorów:

Jolanty Flach, Ireneusza Marciszuka, Jerzego Montusiewicza,

Mateusza Trolla, Andrzeja Wielochy i Włodzimierza Witkowskiego.

Fotografie wykonane w ciągu ostatnich 10 lat

pokazują wybrane sytuacje z życia i pracy karpackich pasterzy.

Zdjęcia pogrupowano tematycznie w następujące cykle:

redyk; połoniny, hale, polany; wypas; pasterze; psy; szałasy; w szałasie; sprzęt pasterski; wyrób sera; sery; zwierzęta.

Całość opatrzona jest wstępem i cytatami z dzieła „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza

oraz biogramami i fotografiami autorów.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 16 marca o godz. 14.

 


 

27460066_183142919120562_7022120577108108979_n

 

Projekt okładki 

 


 

26169979_167735677327953_3845919055059384029_n

 

Projekt okładki 

 


 

20183111715218080

 

Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos w listopadzie 2016 roku przekazane zostało w depozyt przez jego spadkobierczynię Katarzynę Tur-Marciuszuk Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od tamtego czasu trwają prace nad zabezpieczeniem, inwentaryzacją i digitalizacją zbiorów. Archiwum składa się z setek tysięcy jednostek - w tym fotografii, dokumnetacji rysunkowo-pomiarowych, notatek terenowych, szkiców monograficznych, badań konserwatorskich etc. dotyczących głównie obiektów z obszaru dzisiejszych województw podkarpackiego i małopolskiego. 
W skład zespołu zajmującego się archiwum wchodzą: Katarzyna Tur-MarciszukDamian NowakAndrzej ŻygadłoIreneusz MarciszukNatalia Krygowska i Zygmunt Kuba.

 

 


 

23472216_1871649956498885_2159256025615800134_n

 

Nakładem Wydawnictwa "Libra" ukazał się dodruk książka 

„Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej”, 

pod redakcją prof. Janusza Gudowskiego.

Jest ona wynikiem warsztatów badawczych

prowadzonych w 2014 r., w rejonie połoniny Kukul na Ukrainie.

Wziąłem w nich udział, a następnie zaprojektowałem okładkę książki

oraz jestem autorem większości fotografii ilustrujących wydawnictwo.

 


 

23518862_1871650493165498_7096823042800254719_n

/INFO/

 


 

24068263_1620869941304853_5595177060208613258_n

 


 

23472317_1604250739633440_2949398668235831626_n

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy fotograficznej

pt. „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego”

 

 

 


 

 

Nakładem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ukazała się książka zatytułowana 

„Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej”, 

pod redakcją prof. Janusza Gudowskiego.

Jest ona wynikiem warsztatów badawczych prowadzonych w 2014 r.,

w rejonie połoniny Kukul na Ukrainie.

Wziąłem w nich udział, a następnie zaprojektowałem okładkę książki

oraz jestem autorem większości fotografii ilustrujących wydawnictwo.

 


 

 


 

 

Wystawa pokazuje fotografie z lat 60-tych i 70-tych XX w.,

których autorami są dr Barbara Tondos i Jerzy Tur

(Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie w latach 1956-65),

dokumentujące ówczesny stan zachowania części cerkwi z Podkarpacia,

ale także ówczesny krajobraz kulturowy...

 


 

Zapraszamy na wystawę fotografii Ireneusza Marciszuka:

"LUBLIN - SEN LESZKA CZARNEGO"

 

/FOLDERY/

 

Muzeum Historii Miasta Lublina - Brama Krakowska

 

 


 

Zapraszamy na wtstawę fotografii Grzegorza Pietraszka:

"POZOSTAŁY TYLKO MACEWY"

 

 

/PDF/

 


Wystawa "Cenne czy niechciane - witraże kościołów województwa lubelskiego" - na zamku w Niedzicy

Cieszymy się ogromnie, że możemy zaprosić na wystawę do Zamku w Niedzicy. Ekspozycja, którą przygotowywaliśmy rok temu nieustannie jest prezentowana i budzi zainteresowanie. Tym razem miejscem ekspozycji jest zamek w Niedzicy. Prezentacja dziedzictwa witrażowego w tym miejscu odbyła się już kilka lat temu. Były to witraże ze Spisza, a wystawę przygotowali twórcy Korpusu Witraży. Zaproszenie nasze kierujemy w sposób szczególny do osób z terenu Podhala, w tym do sympatyków i członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański. Przypominamy także, że wystawa jest dziełem wielu osób:. Moniki Rzepiejewskiej i Tomasza Mroczka, przy konsultacji Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej. Słowa podziękowania kierujemy do WSZYSTKICH, którzy pomagali nam w sprawach organizacyjnych.

 

witraze_w_niedzicy

 


 

Agnieszka Zadura, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego i
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL
zapraszają na promocję katalogu wystawy

„Aby to piękno służyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich”


Głównym punktem spotkania promocyjnego będzie wykład
dr. Krzysztofa Przylickiego, opiekuna zbiorów muzealnych KUL,
autora i współkuratora wystawy,
który opowie o życiu i pasji kolekcjonerskiej Tadeusza Litawińskiego
oraz przedstawi najnowszy stan badań nad kolekcją.

Katalog wystawy, liczący 384 stron, prezentuje wszystkie znane dzieła sztuki wchodzące w skład historycznej kolekcji Państwa Litawińskich. Noty obiektów zawierają ich kolorowe zdjęcia, podstawowe informacje na ich temat oraz wyczerpującą bibliografię. Katalog wzbogacają eseje poświęcone dziejom kolekcji oraz artykuł dotyczący najnowszych metod udostępniania sztuki osobom niewidomym.

Na spotkaniu wystąpią przedstawiciele Muzeum Nadwiślańskiego, Instytutu Historii Sztuki KUL, Działu Promocji i Kontaktów Społecznych, Katedry Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej oraz Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00. Wstęp wolny, zapraszamy!
 
 

 


 

Zdjęcia przedwojennych witraży z woj. lubelskiego

od 17 maja do 23 czerwca 

będą prezentowane w Krakowie,

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej.

 

Zapraszamy na wernisaż

17 maja na godz. 17.00

podczas którego zaprezentowane zostaną zdjęcia witraży

wpisanych do rejestru zabytków ruchomych woj. lubelskiego.

Mamy nadzieję, że będzie to okazja do spotkania

nie tylko z historykami sztuki.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KRAKOWA.

 

 

 


 

Ojcowie Dominikanie z Lublina,

Instytut Historii Sztuki KUL

oraz autorzy zapraszają

6 maja 2016 r., w piątek,

na godz. 17.00

do klasztornych krużganków na wernisaż wystawy pt.:

"Zabytki na karpackich bezdrożach"

Czas trwania wystawy: 3 - 31 maja 2016 r.

Miejsce ekspozycji: Krużganki Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie.

godziny: od  10.00 – 18.00

  

 

 

Wystawa pokazuje fotografie z lat 60-tych i 70-tych XX w., których autorami są dr Barbara Tondos i Jerzy Tur (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie w latach 1956-65), dokumentujące ówczesny stan zachowania części cerkwi z Podkarpacia, ale także ówczesny krajobraz kulturowy...

 

 zabytki_na_karpackich_bezdrozach_-_dominikanie_folder_a_1240

 


 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz

Instytut Historii Sztuki KUL i

Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona" z Krakowa

wraz z autorami zapraszają na wystawę:

 

CENNE CZY NIECHCIANE?

Witraże kościołów województwa lubelskiego

 

Wystawa będzie prezentowana w Gmachu Głównym KUL

na pierwszym piętrze przy Księgarni Uniwersyteckiej

w dniach od 14 do 28 kwietnia 2016 r.

 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie,

które odbędzie się w czwartek 14 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00.

 

Wystawa towarzyszy obchodom 1050 rocznicy Chrztu Polski.

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 


Wystawa jest wynikiem działalności Stowarzyszenia Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona", które regularnie organizuje sesje naukowe w różnych miejscach Polski. Sprzyja to rozwojowi wiedzy i zainteresowań tymi dziełami sztuki. Urzeczeni witrażami autorzy wystawy, prowadząc wstępne rozpoznanie ich występowania na terenie województwa lubelskiego, poszukiwali również informacji na temat czasu powstania, wytwórni oraz autorów projektów.

Zaprezentowane fotografie pokazują witraże, które przetrwały pierwszą i drugą wojnę światową, ewentualnie zostały po tych tragicznych wydarzeniach odrestaurowane. Powstały one na przełomie XIX i XX w., kiedy to nasilił się ruch budowlany kościołów neogotyckich. Nowe świątynie były wtedy projektowane wraz z wyposażeniem ruchomym, wystrojem architektonicznym i witrażowymi przeszkleniami okien.

 


 

 

 

 

 

/folder_-_PDF/

 


 

 

 


 

 

/PDF/

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej

„Zabytki na karpackich bezdrożach”,

na której została zaprezentowana część bogatego zbioru

negatywów i odbitek fotograficznych wykonanych

w trakcie wieloletnich prac inwentaryzatorskich i konserwatorskich

prowadzonych przez Barbarę Tondos i Jerzego Tura.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 lutego w Muzeum Regionalnym w Łukowie została uroczyście otwarta wystawa "Cenne czy niechciane? Witraże kościołów woj. lubelskiego". Na wernisaż przybyli dostojni goście: Krzysztof Głuchowski - poseł na Sejm RP, Tadeusz Brzozowski - przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego, Cezary Miazek - prezes Rady Muzeum Regionalnego w Łukowie, Mieczysław Gaja - prezes STL o/Łuków, Zofia Żuk - prezes Łuksja S.A., Ewa Wiśnicz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie, Maciej Cybulski - dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej a także przedstawiciele instytucji kultury, nauczyciele wraz z młodzieżą. Szczególnym gościem był ks. Sylwester Frąc proboszcz kościoła w Wojcieszkowie (na wystawie znajdują się fotografie 3 witraży z tego kościoła). Otwarcia dokonał Dyrektor Muzeum Mariusz Burdach. Słowo wstępne wygłosił członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona pan Andrzej Bochacz. O przedstawionych na wystawie witrażach opowiedziała Katarzyna Tur-Marciszuk, a Ireneusz Marciszuk przybliżył obecnym sztukę fotografowania witraży. Aranżację plastyczną wystawy opracowała dr Monika Rzepiejewska. Podczas wernisażu głos zabrał również poseł Krzysztof Głuchowski.

 

 

 

 


 

 

Wystawa w krużgankach Klasztoru OO. Dominikanów: "CENNE CZY NIECHCIANE? Witraże kościołów województwa lubelskiego" - 08.01 - 08.02.2016 r.

 

 

 

PLAKAT_WITRAZE_LUB_DOMINIKANIE_1240 

 

Zaproszenie_na_wystawe_witrazy_do_Dominikanow_1240

 


 

 

Wystawa w Wieży Trynitarskiej: "CENNE CZY NIECHCIANE? Witraże kościołów województwa lubelskiego" - 10-18.10.2015

 

 

 

W najbliższą sobotę 10 października o godzinie 19.30

zapraszamy do Wieży Trynitarskiej na wernisaż wystawy

 

CENNE CZY NIECHCIANE?

Witraże kościołów województwa lubelskiego

 

Wystawa towarzyszy IX konferencji naukowej

WITRAŻE - DZIEDZICTWO CENNE CZY NIECHCIANE?

Organizowanej przez

Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona z Krakowa

i

Instytu Historii Sztuki KUL.

 

Autorami wystawy są:

dr Monika Rzepiejewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie),

Ireneusz Marciszuk (IHS KUL),

Tomasz Mroczek,

autorem komentarzy:

Katarzyna Tur – Marciszuk (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie).

 

Wystawa jest wynikiem działalności Stowarzyszenia Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona", które regularnie organizuje sesje naukowe w różnych miejscach Polski. Sprzyja to rozwojowi wiedzy i zainteresowań tymi dziełami sztuki. Urzeczeni witrażami autorzy wystawy, prowadząc wstępne rozpoznanie ich występowania na terenie województwa lubelskiego, poszukiwali również informacji na temat czasu powstania, wytwórni oraz autorów projektów.

Zaprezentowane fotografie pokazują witraże, które przetrwały pierwszą i drugą wojnę światową, ewentualnie zostały po tych tragicznych wydarzeniach odrestaurowane. Powstały one na przełomie XIX i XX w., kiedy to nasilił się ruch budowlany kościołów neogotyckich. Nowe świątynie były wtedy projektowane wraz z wyposażeniem ruchomym, wystrojem architektonicznym i witrażowymi przeszkleniami okien.

 

 


 

IX KONFERENCJA NAUKOWA: WITRAŻE - DZIEDZICTWO CENNE CZY NIECHCIANE?

 


 

 

NATURA_-_Wieza_Trynitarska_1240_20150813

 


 

 

 

/FOLDER/

 


 

 

logo_cerkwie_200.jpg

 Spotkania o  tematyce okołocerkiewnej 

25 marca - 12 czerwca 2014 r.

 

***

 

/ZOBACZ WIĘCEJ/

 


 

Jako kurator lubelskiej wystawy serdecznie zapraszam.

 

plakatCERKWIE_512.jpg

 


 

Nowy_Tydzien_16122013_.jpg

 

/PDF/


 

 

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę fotografii.

Tym razem przedmiotem mojego zainteresowania jest NATURA,

następny po PIĘKNIE temat inspirowany filozofią.

Wystawa towarzyszy XVI Międzynarodowemu Sympozjum Metafizycznemu

"Spór o naturę ludzką",

które odbędzie się 12 grudnia 2013 r. na KUL-u.

Otwarcie wystawy w Galerii 1 im. B. Słomki,

II piętro głównego gmachu KUL o godz. 13.30.
Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.

Zapraszam także na spotkania z autorem

od godz. 16.00 - 18.00 w okresie trwania wystawy.

Ireneusz Marciszuk

 

/FOLDER/

 

 

plakat_500_NATURA_20131205.jpg

 

 


 

 ZE SKARBCA UNIWERSYTETU ON LINE! 

Wirtualny katalog będzie systematycznie wzbogacany o kolejne cenne obiekty.

Zapraszam do zapoznania się z kolekcją ilustrowaną w większości zdjęciami mojego autorstwa.

 

/ZOBACZ/

 

SKARBIEC.jpg

 


 

Zdjęcia do plakatu I. Marciszuk,

projekt: Marta Zbańska.

 

Baner_na_Facebook_500.jpg

 


 

Uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w KUL towarzyszyła "premiera" katalogu uniwersyteckich zbiorów sztuki. Nasze bogate zbiory doczekały się w końcu naukowego opracowania!

Krzysztof Przylicki, Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013.

Projekt publikacji, skład i łamanie: Anna Kowalczyk
Projekt okładki: Marta Zbańska
Fotografie: Ireneusz Marciszuk

 

Katalog.jpg

 


 

/PDF/

 

PU_144_www_500.jpg

 


 

Zapraszam na koncert muzyki dawnej.
Wykonawcy:
Orkiestra Trybunału Koronnego
 
MIRABILIA POLONICA
muzyka - słowo - obraz
 

Przedziwny Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina ...

 
sobota 15 czerwca 2013 r. , godz. 19.00
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego,
ul. Kasztanowa 1, Lublin - Ponikwoda.
 
 
Koncertowi towarzyszy prezentacja wystawy Ireneusza Marciszuka
LUBLIN - miasto świętego Antoniego
 
 
 
LOGO_Miasto_sw_Antoniego_20120807_500.jpg 

 


 

Zdjęcia do plakatu I. Marciszuk,

projekt: Marta Zbańska.

 

exthesauro_plakat_big_500.jpg

 


 

"LUBLIN - w poszukiwaniu dawnego piękna"

 (wystawa retrospektywna).

"Galeriia 1 im. B. Słomki", KUL,

w dniach 14 - 20 grudnia 2012 r.

 

/FOLDER - LUBLIN - w poszukiwaniu dawnego piękna/

 

 

LUBLIN_-_W_poszukiwaniu_dawnego_piekna_-_1240_20120807.jpg

 

 

G1_piekno.jpg

 


 

Zdjęcia do plakatu I. Marciszuk,

projekt: Marta Zbańska.

 

WYSTAWA_RZEZBY_500.jpg

 


 

Krakow_WBP_500.jpg

 

 ”Lublin - pod płaszczem opieki ukryty”

oraz ”Lublin - miasto Świętego Antoniego”.

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie,

 ul. Rajska 1,

 w dniach od 7 września do 7 października 2012 r.

 

/FOLDER - LUBLIN - Pod płaszczem opieki ukryty/

/FOLDER - LUBLIN - Miasto świetego Antoniego/

 

n.jpg

 


 

Zdjęcia do plakatu i folderu I. Marciszuk,

projekt i katalogu wystawy: Marta Zbańska.

 

ODKRYWANIE_500.jpg

 

ODKRYWANIE_2.jpg

 


 

/FOLDER 1_-_Sen_Leszka_Czarnego/

/FOLDER 2 - Sen Leszka Czarnego/

/FOTO/

 

PLAKAT_-_Sen_Leszka_Czarnego_-_1240_20120326.jpg

 


 

/FOLDER/

/FOTO/

 

LUBLIN_-_Pod_plaszczem_opieki_ukryty_-_1240_20110322.jpg

 

 

FOLDER_internetowy_-_SUBIEKTYWNY_SWIAT_-_1240_czarny_z_raamka_20110316.jpg

 

/FOLDER/

 


 

CZĘŚĆ 2.

 

/FOLDER - LUBLIN - Miasto świetego Antoniego/

/FOTO/

 

PLAKAT_Miasto_sw_Antoniego_2_STOLICA2011_-_1240_20101110.jpg

 


 

 CZĘŚĆ 1.

 

/FOTO/

/FOTO/

 

PLAKAT_Miasto_sw_Antoniego_1-_1240_IHS_GALERIA1.jpg

 


 

„Zaczęło się w Lipcu. Solidarność w Regionie Środkowowschodnim 1980 – 1989” – IPN, Plac Litewski – Lublin 

 

DSC_6602.JPG

 


 

/FOLDER_2/

/FOLDER_1/

/FOTO/

 

Pod_strzecha_i_decha-irmar_PLAKAT.jpg

 


 

/FOLDER/

/FOTO/

 

Plakat_1024.jpg

 


 

 /Renesans lubelski - zaproszenie/

/FOTO/

 

Renesans_lubelski.jpg

 


 

Wystawa: LUBLIN w fotografii Ireneusza Marciszuka

/FOLDER/

/FOTO/


POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2018, godz. 14:33 - Ireneusz Marciszuk