Sporządzając tłumaczenia używam często określenia „islamista” w znaczeniu: zwolennik islamizmu, fundamentalizmu islamskiego. Słowa tego używają powszechnie Francuzi. Często spotyka się to określenie w mediach natomiast jeden z moich przełożonych uznaje to za niepoprawne twierdząc, że jedynym znaczeniem słowa islamista jest: islamoznawca tak jak analogicznie np. arabista lub romanista. Kto ma rację?

 

Słowniki ogólne języka polskiego podają trzy definicje słowa islamista:

 

1) 'badacz, znawca islamu';
2) 'zwolennik islamizmu';
3) 'wyznawca islamu'.

 

Jak więc widać, jest to wyraz, który ma szerokie znaczenie i nie ma racji osoba, która neguje nazywanie zwolenników islamizmu islamistami. Natomiast specjalistę zajmującego się problematyką islamu można nazywać zarówno islamistą, jak i islamoznawcą.

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 10:39 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn