W 2016 r. Instytut Administracji KUL zorganizował IV Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który został przeprowadzony 6 kwietnia w gmachu Collegium Iuridicum.

 

Po sprawdzeniu prac odbyło się ogłoszenie wyników testu oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom. Gala odbyła się z udziałem Prorektora KUL ds. Studenckich dr. hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, Prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ds. Studenckich dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL, a także, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin, Sekretarza Miasta Lublin Andrzeja Wojewódzkiego.


Główną nagrodą w konkursie był indeks na kierunek studiów Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Laureaci otrzymali również tablety (I miejsce), nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer, bony zakupowe do księgarni internetowej Naukowa.pl oraz gadżety KUL: koszulki, powerbanki i inne. Laureat I miejsca (maturzysta) otrzymał ponadto nagrody specjalne ufundowane przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

 

Szczegółowe wyniki testu

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2017, godz. 01:53 - Patryk Ochwat