Uważasz, że ojczysty język nie sprawia Ci trudności? Sprawdź się!
Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osoby do 26. roku życia na czwartą już edycję Lubelskiego Dyktanda Młodych – tym razem ogólnopolską! 


Dyktando odbędzie się 14 maja 2012 r. w Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL. 

Program:
11:15-11:45 – potwierdzenie udziału w Dyktandzie w recepcji obok auli 
12:00 – otwarcie IV Lubelskiego Dyktanda Młodych 
12:15-13.00 – odczytanie tekstu dyktanda 
13:00-14:30 – sprawdzanie prac przez członków Koła Edytorów KUL; dla uczestników przewidziano w tym czasie projekcję filmu lub inne atrakcje odbywające się w ramach KULturaliów
14:45 – omówienie dyktanda 
15:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Regulamin IV Lubelskiego Dyktanda Młodych znajdziecie tutaj: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63692395/Regulamin%20IV%20Lubelskiego%20Dyktanda%20M%C5%82odyc1.pdf 

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły i klasę (w przypadku studenta: nazwę uczelni, kierunek, stopień i rok studiów; w przypadku osób niestudiujących – wiek oraz miejsce zamieszkania) kierujcie mailowo na adres: dyktandomlodych.2013@gmail.com

Wydarzeniu patronują: 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN http://www.rjp.pan.pl/
Fundacja Języka Polskiego http://fundacjajezykapolskiego.pl/

Serdecznie zapraszamy!
Koło Edytorów KUL
Uczelniany Samorząd Studentów KUL

Autor: Monika Stasieczek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 22:50 - Monika Stasieczek