IX Tydzień Filozoficzny
Tomizm a fenomenologia
22-24 lutego 1966Doc. Dr A. B. Stępień - Dwie teorie bytu: M. A. Krąpiec - R. Ingarden

Ks. Dr J. Tischner - Fenomenologiczna analiza sytuacji podmiotu świadomości w akcie poznania

Ks. Prof. Dr K. Kłósak - Problematyka fenomenologiczna w szkole lowańskiej

Doc. Dr M. Gołaszewska - Możliwość włączenia metod empirycznych w obręb fenomenologii na przykładzie estetyki

Dr W. Stróżewski - Dwie teorie dzieła sztuki: R. Ingarden - E. Gilson

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 03:56 - Daniel Bielski